Список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе

2 октября

Галтахчян Ашот Арменович, 2001 г. р.
Овсепян Юрий Каренович, 2000 г. р.
Аванесян Ашот Мейваевич, 2000 г. р.
Амирян Самвел Саркисович,1996 г. р.
Овсепян Эрик Тигранович, 2002 г. р.
Саркисян Нарек Самвелович, 2001 г. р.
Геворкян Жора Каренович, 2001 г. р.
Саркисян Арсен Саркисович, 2001 г. р.
Хачатрян Арман Арменович, 2001 г. р.
Арутюнян Самвел Норайрович, 2000 г. р.
Чобанян Ованес Зограбович, 2002 г. р.
Акопян Тигран Меружанович, 2000 г. р.
Манучарян Григор Рашидович, 2002 г. р.
Зороян Тигран Манвелович, 2002 г. р.
Хачатрян Эрик Артурович, 2002 г. р.
Мусаелян Ирина Лаврентьевна, 1979 г. р.
Меликян Аваг Гришаевич, 1978 г. р.
Мовсисян Андраник Геворкович, 1987 г. р.
Саркисян Ваагн Ашотович, 1975 г. р.
Испирян Дмитрий Сергеевич, 1987 г. р.
Петросян Роберт Арменович, 1992 г.р (доброволец)
Агбалян Тигран Суренович, 2001 г.р.
Геворкян Карен Азатович, 2000 г.р.
Гаспарян Ваге Сашаевич, 2000 г.р.
Саргсян Саргис Арменович, 2002 г.р.
Казарян Арутюн Арташесович, 2000 г.р.
Симонян Арам Арташесович, 2001 г.р.
Арутюнян Нарек Володеевич, 2001 г.р.
Геворкян Агаси Акопович, 2000 г.р.
Бадалян Давид Каренович, 2001 г.р.
Григорян Айк Аветикович, 2001 г.р.
Мартиросян Алекс Гримаевич, 2001 г.р.
Бабаян Георгий Камоевич, 2001 г.р.
Товмасян Шант Саргисович, 2000 г.р.
Акопян Генрих Гургенович, 2002 г.р.
Хачатрян Арман Артурович, 2001 г.р.
Саркисян Нарек Араикович, 2001 г.р.
Гарибян Арташес Рубикович, 1999 г.р..
Овакимян Мгер Ашотович, 2000 г.р.
Айкян Николай Микаэлович, 1972 г.р.
Погосян Арман Лерникович, 1992 г. р.
Микаелян Агаси Врежевич, 1992 г. р.
Мазманян Смбат Амаякович, 1998 г. р.
Кешишян Арутюн Карапетович, 1986 г.р.
Марукян Самвел Гагикович, 1998 г .р.
Мирзоян Ваге Айказович, 2000 г. р.
Елисеев Ованес Олегович, 2001 г.р.
Григорян Арам Самвелович, 2000 г. р.
Нерсисян Сасун Греникович, 2002 г.р.
Хачатрян Хорен Юрьевич, 1983 г.р.
Григорян Армен Николаевич, 1984 г.р.
Агасарян Юрий Айкович, 2001 г.р.
Ачемян Гарик Арамович, 2002 г.р.
Галоян Геворк Марзпетович, 2001 г.р.
Абраамян Гурген Варданович, 2001 г.р.
Яравян Гор Грантович, 2002 г.р.
Апозян Ованнес Оникович, 2002 г.р.
Ованнисян Арен Каренович, 2002 г.р.
Бегларян Айказ Ашотович, 2000 г.р.
Габриелян Эрик Романович, 1979 г.р.
Айапетян Гурген Эдуардович, 1988 г.р.
Мовсисян Артур Славикович, 1981 г.р.
Михаелян Вазген Левонович, 1998 г.р.
Варданян Лерник Арегович, 1978 г.р.
Минасян Георгий Леваевич, 1979 г.р.
Хачатрян Овик Леваевич, 1990 г.р.
Мнацаканян Ашот Коляевич, 1979 г.р.
Арутюнян Агсен Андраникович, 1997 г.р.
Арзуманян Асмик Смбатовна, 1985 г.р.
Мардиян Арсен Гарикович, 1999 г.р.
Галстян Рубен Мнацаканович, 2000 г.р.
Торосян Давид Мхитарович, 2001 г.р.
Филипосян Тарон Грайрович, 2000 г.р.
Григорян Маис Макарович, 2001 г.р.
Хлгатян Гарник Эдгарович, 2001 г.р.
Саакян Эрик Смбатович, 2001 г.р.
Маргарян Карен Ваграмович, 2000 г.р.
Оганян Давид Эдвардович, 2000 г.р.
Барсегян Вреж Арсенович, 2001 г.р.
Данелин Валерий Мишаевич, 1987 г.р.
Читян Айк Артурович, 1995 г.р.
Зурабян Севак Воваевич, 1998 г.р.
Бабаян Артак Камоевич, 2001 г.р.
Овсепян Георгий Вачаганович, 1995 г.р.
Худжоян Аршалуйс Саркисович, 2001 г.р.
Бениаминян Сергей Арсенович, 1997 г.р.
Согомонян Сипан Арманович, 2001 г.р.
Гукасян Геворк Корюнович, 2001 г.р.
Галстян Ишхан Рустамович, 2002 г.р.
Джалаваян Эрик Фурманович, 2001 г.р.
Аслиян Давид Тигранович, 2001 г.р.
Мкртчян Ованнес Масисович, 2001 г.р.
Саакян Эрик Варданович, 1998 г.р.
Паносян Сережа Айрапетович, 2002 г.р.
Торосян Манук Сосович, 2002 г.р.
Мадоян Арсен Варужанович, 1986 г.р.
Галстян Эдгар Артурович, 2000 г.р.
Симонян Тигран Ашотович, 2000 г.р.
Казарян Григор Левонович, 2001 г.р.
Григорян Грант Мясникович, 1989 г.р.
Резервист Мкртчян Генрих Сосович, 1985 г.р.
Мурадян Шаварш Мартунович, 1996 г.р. (доброволец)
Галстян Севак Араикович, 1986 г.р.
Петросян Эдуард Манвелович, 1991 г.р.
Гарибян Тигран Амбарцумович, 2000 г.р.
Садоян Мехак Арестович, 2000 г.р.
Абрамян Аршак Гагикович, 1978 г.р.
Айрапетян Карен Хачикович, 1997 г.р.
Галстян Эдгар Артурович, 1999 г.р.
Багдасарян Хачик Каренович, 1987 г.р.
Ованнисян Ваграм Гегамович, 1978 г.р.
Хачатрян Ваграм Тигранович, 1988 г.р.
Аванесян Семен Грачьевич, 1984 г.р.
Степанян Григор Ваграмович, 1994 г.р.
Ованнисян Эдгар Гришаевич, 1988 г.р.
Минасян Аветик Гамлетович, 1974 г.р.
Чилингарян Арцрун Рафикович, 1985 г.р.
Арутюнян Арсен Самвелович, 2001 г.р.
Восканян Лева Гургенович, 1987 г.р.
Чагарян Нарек Генрикович, 1991 г.р.
Чобанян Юра Врежович, 2001 г.р.
Манукян Аршам Нельсонович, 2001 г.р.
Хачатрян Эмиль Багратович, 2002 г.р.
Арутюнян Патвакан Вачаганович, 2001 г.р.
Бакунц Ваге Ваагович, 2001 г.р.
Оганесян Агван Цолакович, 2000 г.р.
Арутюнян Арутюн Сергеевич, 1991 г.р.
Азарян Грант Семенович, 1997г.р.
Сергоян Корюн Мнацаканович, 1979г.р.
Аветисян Славик Николаевич, 1980г.р.
Казарян Давид Ваникович, 1989 г.р.
Геворкян Аршак Шагенович, 1990 г.р.
Мкртчян Ваге Арменакович, 2001 г.р.
Абраамян Сережа Каренович, 2001 г.р.
Мурадян Арсен Андраникович, 2001 г.р.
Иванян Давид Вячеславовив, 2001 г.р.
Овсепян Карен Гамлетович, 2000 г.р.
Наджарян Арам Арменович, 1996 г.р.
Мовсисян Виген Хачатрович, 2000 г.р.
Торосян Сероб Андраникович, 2001 г.р
Даниелян Гриша Арменович, 2000 г.р
Алавердян Арут Манвелович, 2001 г.р.
Амбарцумян Давид Гегамович, 2001 г.р.
Аветисян Давид Оганесович, 1987 г.р.
Бегларян Арташес Вагифович, 1982 г.р
Беджанян Роберт Гургенович, 1975 г.р.
Саакян Роман Сашикович, 1986 г.р.
Мелкумян Виген Артушович, 1987 г.р.
Асриян Артур Арменович, 1999 г.р.
Аветисян Левон Амбарцумович, 2001 г.р.
Бадалян Вячеслав Самвелович, 1998 г.р.
Ованнисян Гагик Ованнесович, 2000 г.р.
Паликян Аркадий Айказович, 2001 г.р.
Булгадарян Арман Гагикович, 2001 г.р.
Саакян Овик Арташесович, 2001 г.р.
Резервист Мовсесян Виген Геворкович, 1977 г.р.

3 октября

Егоян Арсен Меружанович, 2001 г.р.
Степанян Левон Гамлетович, 2001 г.р.
Аракелян Эдгар Араикович, 2000 г.р.
Аракелян Ваге Араикович, 2000 г.р.
Мкртчян Сарибек Оганесович, 2000 г.р.
Бабаян Сурен Арутюнович, 2000 г.р.
Микичян Гагик Смбатович, 2001 г.р.
Логян Артем Эдвардович, 2001 г.р.
Петросян Ваче Араратович, 1996 г.р.
Григорян Арсен Врежевич, 2001 г.р.
Мкртчян Арам Мгерович, 2002 г.р.
Гевондян Гор Овсепович, 2000 г.р.
Галстян Ерем Ванушевич, 1979 г.р.
Ераносян Артур Дереникович, 1995 г.р.
Арзуманян Давид Владимирович, 1986 г.р.
Мартиросян Альберт Барегамович, 1995 г.р.
Саркисян Гарник Варданович, 1990 г.р.
Малхасян Гарник Лерникович, 1991 г.р.
Хачатрян Дереник Хачикович, 1996 г.р.
Вардазарян Ашот Юрьевич, 1985 г.р.
Городничий Евгений Агберович, 1993 г.р.
Акопян Тарон Акопович, 1987 г.р.
Абраамян Аршак Араратович, 2002 г.р.
Манукян Максим Акопович, 2002 г.р.
Давоян Эдуард Арсенович, 2001 г.р.
Хачатрян Альберт Арменович, 1994 г.р.
Акопян Муш Мгерович, 1999 г.р.
Асланян Ван Арменович, 2001 г.р.
Степанян Ален Артушович, 2001 г.р.
Маргарян Эдгар Грачевич, 2000 г.р.
Григорян Миша Меликович, 2001 г.р.
Гулян Давид Гензелович, 2002 г.р.
Казарян Арутюн Агаронович, 2001 г.р.
Мкртчян Арман Каренович, 2001 г.р.
Галстян Гагик Рустамович, 2001 г.р.
Галеян Мхитар Гарикович, 2000 г.р.
Бегларян Серж Арменович, 2000 г.р.
Акопкехвян Серж Сергеевич, 2000 г.р.
Арутюнян Мигран Гагикович, 2001 г.р.
Мурадханян Григор Варужанович, 2001 г.р.
Еганян Микаэл Араратович, 2001 г.р.
Чиплиев Артем Гагикович, 2002 г.р.
Азатян Арман Вигенович, 2000 г.р.
Бахшиян Камо Сергеевич, 1988 г.р.
Карапетян Гор Каренович, 2001 г.р.
Арутюнян Армен Аршакович, 2001 г.р.
Манукян Гор Вигенович, 1991 г.р.
Багиян Геворг Альбертович, 1976 г.р.
Доброволец Мовсисян Слава Владимирович, 1978 г.р.
Доброволец Аракелян Норайр Владимирович, 1960 г.р.
Добровлец Ованнисян Карен Степанович, 1997 г.р.

5 октября

Бурнусузян Валентин Шаваршевич, 1985 г.р.
Матевосян Эдгар Артурович, 1984 г.р.
Ванесян Гарик Мишаевич, 1975 г.р.
Давидян Артур Борисович, 1989 г.р.
Торосян Ованес Юрьевич, 2002 г.р.
Карапетян Армен Эдикович, 2001 г.р.
Петросян Эрик Левонович, 2001 г.р.
Малхасян Рудик Аркадьевич, 1976 г.р.
Осипян Александр Владиславович, 1985 г.р.
Даштоян Липарит Ашотович, 1997 г.р.
Ованнисян Сасун Самвелович, 1977 г.р.
Ханян Нубар Андраникович, 1998 г.р.
Мартиросян Геворк Кароевич, 1996 г.р.
Арутюнян Артавазд Вартанович, 1997 г.р.
Арутюнян Манвел Суренович, 1991 г.р.
Погосян Геворк Овикович, 1997 г.р.
Саркисян Петр Вараздатович, 1990 г.р.
Овсепян Эрик Виленович, 2001 г.р.
Егиазарян Айк Артикович, 2000 г.р.
Мартиросян Эмиль Суренович, 2001 г.р.
Саркисян Саркис Арменович, 2001 г.р.

6 октября

Мартиросян Лерник Макичевич, 1988 г.р.
Мискарян Сейран Самвелович, 1986 г.р.
Палакян Карен Коноевич, 1988 г.р.
Аракелян Гегам Грачикович, 1977 г.р.
Минасян Камо Манвелович, 1984 г.р.
Андрян Валерий Вагинакович, 1981 г.р.
Варданян Арутюн Варданович, 1995 г.р.
Киракосян Иван Мартикович, 1991 г.р.
Ованнисян Аркадий Ширакович, 1983 г.р. г.р.
Гаспарян Эдуард Ервандович, 1988 г.р.
Галстян Арам Галустович, 2000 г.р.
Гулян Айк Багдасарович, 2001 г.р.
Мовсисян Сасун Севакович, 2001 г.р.
Акопян Гор Леваевич, 2000 г.р.
Арутюнян Артур Самвелович, 2001 г.р.
Аветисян Вреж Арменович, 2000 г.р.
Енгибарян Армен Самвелович, 1997 г.р.
Карапетян Исраел Геворкович, 2000 г.р.
резервист Мхитарян Азат Ваагович, 1991 г.р.
резервист Левонян Седрак Генрихович, 1976 г.р.
резервист Асатрян Симон Гегамович, 1967 г.р.

7 октября

Давоян Гагик Левонович, 2000 г.р.
Гушунц Гехам Сарменович, 1984 г.р.
Мнацаканян Эдмон Артакович, 2001 г.р
Хачатрян Ваге Грантович, 2000 г.р
Караджян Гор Акопович, 2000 г.р
Аветисян Князь Геворкович, 2000 г.р
Варданян Айк Оникович, 2002 г.р
Варданян Гор Гургенович, 2002 г.р
Гаспарян Гор Геворкович, 2001 г.р
Абраамян Севак Арменович, 2001 г.р
Арзуманян Ашот Согомонович, 2001 г.р
Мелконян Самвел Саятович, 2000 г.р
Герасимян Марат Грачикович , 2000 г.р
Ованнисян Симон Артакович, 2000 г.р
Акопян Мкртыч Акопович, 1986 г.р
Хачатрян Гарник Усикович, 1987 г.р
Айрапетян Гарник Генрихович, 1976 г.р
Ованнисян Ерванд Артемович, 1986 г.р
Агасян Артур Григорьевич, 1997 г.р
Меликян Ованес Мушегович, 1994 г.р
Енгоян Патвакан Арамович, 1995 г.р
Азатян Грант Семенович, 1997 г.р
Варданян Нарек Варданович, 1993 г.р
Санасарян Шираз Жорикович, 1998 г.р
Аванесян Шамо Николаевич, 1987 г.р
Григорян Карен Грачикович, 2001 г.р
Ахинян Артур Аркадьевич, 2001 г.р
Амбарцумян Давид Микаелович, 2001 г.р
Закарян Давид Ашотович, 2000 г.р
Гамбарян Давид Мамиконович, 2001 г.р
Бадалян Артур Робертович, 2001 г.р
Айрапетян Гегам Варданович, 2000 г.р
Айвазян Татул Камоевич, 2001 г.р
Варданян Ованнес Айкович, 2001 г.р
Мурадян Геворк Араратович, 2001 г.р
Мелконян Тигран Ваанович, 2000 г.р
Кечоян Арсен Каренович, 2001 г.р
Читян Марсель Рафаелович, 2001 г.р
Азатян Гриша Гагикович, 2001 г.р
Кочарян Виген Гамлетович, 2001 г.р
Амбарцумян Эдгар Овакимович, 2000 г.р.
Саркисян Давид Араикович, 2001 г.р.
Зейналян Рома Арташевич, 2001 г.р.
Геворкян Нарек Арсенович, 2000 г.р.
Мкртумян Тигран Муразикович, 2001 г.р.
Аветисян Вреж Гегамович, 2000 г.р.
Асатрян Генрих Ашотович, 2001 г.р.
Карташьян Геворк Артурович, 2001 г.р.
Манвелян Ашот Самсонович, 2000 г.р.
Казарян Армен Карапетович, 2001 г.р.
Аванесян Арман Ленрикович, 2000 г.р.
Багдасарян Ваге Ованесович, 2000 г.р.
Амаякян Артур Арамович, 2000 г.р.
Сароян Унан Галустович, 2000 г.р.
Зурабян Мгер Владимирович, 2001 г.р.
Абрамян Мгер Нверович, 2001 г.р.
Ованнисян Гагик Ованесович, 2000 г.р.
Акопян Геворк Артурович, 1999 г.р.
Азарян Эрик Аветикович, 2000 г.р.
Туманян Артем Айкович, 2001 г.р.
Григорян Артур Робертович, 2001 г.р.
Аветисян Грачик Грантович, 2000 г.р.
Азизян Арсен Каренович, 2000г.р.
Саакян Тигран Григорьевич, 2002 г.р.
Григорян Армен Артурович, 2001 г.р.
Согомонян Мелик Сейранович, 2001 г.р.
Бояджян Гор Мгерович, 2002 г.р.
Мкртчян Вараздат Артемович, 2001 г.р.
Мехакян Гамлет Каренович, 2002 г.р.
Аракелян Арамэ Севадович, 2001 г.р.
Хачатрян Ашот Торгомович, 2001 г.р.
Агасян Арсен Григорьевич, 2000 г.р.
Айрапетян Тигран Каренович, 2000 г.р.
Сафарян Гурген Арманович, 2001 г.р.
Маркарян Армен Левонович, 1999 г.р.
Беджанян Самвел Борикович, 1973 г.р.
Гарибян Ваге Левикович, 1988 г.р.
Айрапетян Армен Григорьевич, 1987 г.р.
Амбарцумян Сурен Багратович, 1992 г.р.
Агабабян Агаси Артаваздович, 1998 г.р.

8 октября

Саносян Артем Саркисович, 2001 г.р.
Гарибян Вазген Вигенович, 2002 г.р.
Саргсян Абраам Ашотович, 2001 г.р.
Маргарян Сержик Артакович, 2000 г.р.
Хемчян Артак Норикович, 1982 г.р.
Айрапетян Александр Самвелович, 1991 г.р.
Митичян Гор Самвелович, 1991 г.р.
Мкртчян Мартун Мкртычевич, 1982 г.р.
Симонян Мясник Карапетович, 1984 г.р.
Петросян Алик Ишханович, 1982 г.р.
Агаджанян Саркис Генрихович, 1978 г.р.
Амбарян Левон Хоронович, 1992 г.р.
Мкртчян Сергей Арутюнович, 1991 г.р.
Саргсян Ованнес Вардкесович, 1990 г.р.
Саакян Хачик Ованнесович, 2001 г.р.
Айвазян Сармен Самвелович, 2001 г.р.
Гаспарян Карен Врамович, 2001 г.р.
Алавердян Арман Артурович, 2001 г.р.
Осипян Давид Владимирович, 2002 г.р.
Акопян Артур Давидович, 1983 г.р.
Абрамян Наири Араикович, 1998 г.р.
Мурадян Арсен Ваникович, 2001 г.р.
Бабаян Давид Альбертович, 1998 г.р.
Саградян Сурен Айкович, 1994 г.р.
резервист Карапетян Эдо Арменович, 1964 г.р.
резервист Сиреканян Гагик Ваанович, 1959 г.р.
резервист Григорян Гагик Фридонович, 1961 г.р.
резервист Саргсян Гамлет Рузвельтович, 1973 г.р.
резервист Мноян Мушег Лаврентьевич, 1966 г.р.
резервист Саргсян Эдгар Робертович, 1988 г.р.

9 октября

Геворкян Роман Наириевич, 2000 г.р.
Месропян Монтэ Овикович, 2001 г.р.
Мурадян Сурен Саркисович, 2000 г.р.
Хачатрян Гегам Каренович, 2001 г.р.
Егоян Артем Аршакович, 1997 г.р.
Юрдинян Левон Айкович, 2000 г.р.
Мовсисян Сеник Араевич, 2000 г.р.
Бадалян Самвел Ваагнович, 2000 г.р.
Александрян Эмиль Арменович, 2000 г.р.
Азизян Хачатур Гагикович, 2000 г.р.
Давтян Нарек Давидович, 2000 г.р.
Даниелян Артур Варданикович, 1995 г.р.
Багиянц Альберт Суренович, 1976 г.р.
Ростомян Акоп Араикович, 1989 г.р.
Карапетян Ованнес Гарникович, 1996 г.р.
Исраелян Марат Николаевич, 1978 г.р.
Потоян Роман Арменович, 2001 г.р.
Тороян Григор Робертович, 2001 г.р.
Манвелян Унан Саркисович, 2000 г.р.
Айвазян Пап Гарикович, 2001 г.р.
Ованнисян Нарек Камсарович, 2000 г.р.
Доброволец Мкртчян Тигран Фаградович, 1995 г.р.
Казарян Артур Карапетович, 1984 г.р.
Закарян Тигран Шагенович, 2000 г.р.
Конян Норайр Григорьевич, 2000 г.р.
Арутюнян Карапет Мкртычевич, 2001 г.р.

10 октября

Петросян Степан Зогракович, 1994 г.р.
Резервист Погосян Аршавир Ашотович, 1966 г.р.
Теванян Давид Самвелович, 1989 г.р.
Гогинян Тигран Эдвардович, 1990 г.р.
Меликсетян Ваге Самвелович, 1988 г.р.
Шушанян Нарек Араикович, 2000 г.р.
Егиазарян Эрик Эдуардович, 2001 г.р.
Саргсян Погос Артемович, 2001 г.р.
Аветисян Гегам Альбертович, 2000 г.р.
Согоян Акоп Артемьевич, 2000 г.р.
Мкртчян Артем Тигранович, 2001 г.р.
Чатикян Кероб Андраникович, 2000 г.р.
Аветян Вардан Арменович, 1998 г.р.
Вирабян Давид Гарикович, 2001 г.р.
Микаелян Хачатур Арнакович, 2001 г.р.
Асрян Юра Аршакович, 2001 г.р.
Ованнисян Альберт Артакович, 2001 г.р.
Лалаян Арутюн Хачатурович, 2001 г.р.
Мартиросян Армен Андраникович, 2000 г.р.
Мурадян Эдгар Мамеевич, 2000 г.р.
Акопджанян Артак Араратович, 2000 г.р.
Геворкян Самвел Амбарцумович, 2000 г.р.
Варданян Саргис Самвелович, 2000 г.р.
Атоян Артур Суренович, 2001 г.р.
Геворгян Акоп Асатурович, 1983 г.р.
Зкоян Арман Мхитарович, 1992 г.р.
Погосян Арман Аркадьевич, 2001 г.р.
Петросян Эдгар Самвелович, 2002 г.р.

11 октября

Никогосян Тарон Тадевосович, 1992 г.р.
Шахназарян Асатур Суренович, 1996 г.р.
Мкртчян Айк Арамович 1997 г.р.
Махтесян Грач Варужанович, 2001 г.р.
Саакян Павел Миранович, 2000 г.р.
Эркоян Манвел Дарвинович, 2000 г.р.
Хачатрян Артур Мисакович, 2001 г.р.
Гузанян Геворк Юрьервич, 2001 г.р.
Тигранян Артур Серобович, 2000 г.р.
Казарян Пайлак Давидович, 2001 г.р.
Киракосян Арен Каренович, 2000 г.р.
Оганян Арман Арутюнович, 2001 г.р.
Аракелян Арцрун Меружанович, 2001 г.р.
Айрапетян Эдгар Вагеевич, 2000 г.р.
Азарян Славик Араратович, 2000 г.р.
Акопян Завен Степанович, 2001 г.р.
Овакимян Арман Арамович, 2000 г.р.
Халатян Арташес Акопович, 2001 г.р.
Саркисян Нарек Вагарашакович, 2001 г.р.
Резервист Аваков Сурен Славикович, 1974 г.р.
Карапетян Абраам Овсепович, 2001 г.р.
Карапетян Армен Давидович, 2001 г.р.
Туманян Гриша Норайрович, 1999 г.р.
Погосян Саркис Самвелович, 1990 г.р.
Фарманян Александр Наириевич, 1996 г.р.

12 октября

Брсоян Гагик Седракович, 2002 г.р.
Овсеян Рафаэль Арманович, 2001 г.р.
Григорян Ованнес Карленович, 1995 г.р.
Резервист Овсепян Камо Шагенович, 1976 г.р.
Доброволец Петросян Абет Врежевич, 1965 г.р.
Доброволец Будурян Ваагн Наапетович, 1996 г.р.
Доброволец Саркисян Александр Гамлетович, 1988 г.р.
Доброволец Матевосян Лерник Мартикович 1967 г.р.
Погосян Саркис Гарегинович, 1982 г.р.
Мелконян Сероб Меликович, 1969 г.р.
Казарян Арман Варданович, 1981 г.р.
Арутюнян Мгер Володяевич, 1973 г.р.
Гиносян Вачаган Анушаванович, 1985 г.р.
Вирабян Сережа Смбатович, 1995 г.р.
Григорян Вазген Амаякович, 1976 г.р.
Отарян Татул Меружанович, 1986 г.р.
Саланян Баграт Рубенович, 1982 г.р.
Аршакян Зограб Самвелович, 1990 г.р.
Хачатрян Артем Карапетович, 1994 г.р.
Гаспарян Самвел Саакович, 1994 г.р.
Бадоян Нвер Арташевич, 1972 г.р.
Петросян Артем Арамович, 1996 г.р.
Джалавян Давид Хоренович, 1999 г.р.
Хечумян Артак Норикович, 1982 г.р.
Микоян Тигран Арсенович, 1997 г.р.
Аветисян Элфик Мкртычевич, 2000 г.р.
Саргсян Нарек Анастасович, 1991 г.р.
Диланян Гагик Эдвардович, 2000 г.р.
Тадевосян Ваан Сурикович, 1987 г.р.
Сосьян Сурен Сейранович, 2001 г.р.
Арутюнян Арутюн Геворкович, 1998 г.р.
Атаян Владислав Георгиевич, 1980 г.р.
Аветисян Влад Араикович, 1995 г.р.
Бабаян Овик Вильятович, 1980 г.р.
Давтян Слава Рашидович, 1976 г.р.
Арутюнян Татул Вигенович, 1987 г.р.
Адамян Эдуард Эдуардович, 1995 г.р.
Резервист Бабаян Айк Вильятович, 1975 г.р.
Резервист Осипов Арен Амаякович, 1984 г.р
Резервист Алексанян Карен Вагифович, 1980 г.р.
Резервист Исраелян Карен Суренович, 1980 г.р.
Авакян Хачатур Ованесович, 1980 г.р.
Саркисян Вилен Гамлетович, 1990 г.р.
Абраамян Айк Борисович, 1988 г.р.
Арутюнян Гарик Юрьевич, 1977 г.р.
Меграбян Давид Самвелович, 2001 г.р.
Геворкян Тигран Грачикович, 2000 г.р.
Агекян Армен Гегайрович, 2000 г.р.
Чхрикян Григор Андраникович, 2001 г.р.
Садоян Абраам Геворкович, 2002 г.р.
Григорян Давид Севакович, 1994 г.р.
Геворкян Шалико Володяевич, 1995 г.р.
Азизян Арташес Егишевич 1980 г.р.
Аброян Арсен Рубикович 2000 г.р.
Айвазян Рафик Гамлетович 2001 г.р.
Торосян Арзуман Егорович 2001 г.р.
Солкарян Арсен Артакович 2000 г.р.
Киракосян Араик Эдикович 1991г.р.
Бабаджанян Геворк Артурович 1996 г.р.
Галстян Мартин Вагенович 1991 г.р.
Саркисян Нарек Дживанович, 1993 г.р.
Сафян Гегам Сержикович, 1984 г.р.
Маилян Рубик Ованнесович, 1969 г.р..
Сафян Араик Ованнесович, 1989 г.р.
Погосян Врежик Сейранович, 1992 г.р..
Ованнисян Давид Араевич, 1995 г.р.
Амарян Самсон Рачикович, 1988 г.р.
Арабачян Геворк Агасиевич, 2001 г.р..
Погосян Арам Артурович, 1997 г.р.
Мартиросян Нарек Ширазович, 1993 г.р..
Резервист Хачатрян Марат Владикович, 1979 г.р.
Габриелян Гор Арменакович, 2002 г.р.
Чичян Эдуард Арманович, 2001 г.р.
Навоян Шант Гургенович, 2001 г.р..
Галстян Шаген Арутюнович, 2001 г.р.
Григорян Ишхан Артурович, 2002 г.р.
Ованнисян Нарек Айкович, 2001 г.р.
Карян Геворк Григорович, 2001 г.р..
Хачатрян Нарек Артурович, 2001 г.р.
Григорян Размик Тельманович, 1998 г.р..
Резервист Гарибян Карен Рудикович, 1982 г.р.
Манучарян Арутюн Ваникович, 1988 г.р.
Бадалян Давид Ваганович, 1987 г.р
Даниелян Арам Варданович, 2001 г.р.
Тандилян Размик Каренович, 2001 г.р.
Григорян Элфик Гагикович, 2001 г.р.
Манукян Павел Арутюнович, 2001 г.р..

13 октября

Ераносян Гарегин Артушевич, 1982 г.р.
Амбарцумян Акоп Смбатович, 1996 г.р.
Хачатрян Грайр Сурикович, 1981 г.р.
Аветисян Хачик Левонович, 1981 г.р.
Джаноян Мелик Зорикович, 1993 г.р.
Дадоян Марат Зогракович, 2002 г.р.
Очинян Арман Араратович, 1999 г.р.
Арутюнян Геворк Гагикович, 2001 г.р.
Карапетян Карен Мовсесович, 2001 г.р.
Месропян Аргишти Сашаевич, 2000 г.р.
Погосян Гукас Самвелович, 1990 г.р.
Цатрян Карен Сережаевич, 1977 г.р.
Ованнисян Нарек Вачаганович, 1992 г.р.
доброволец Григорян Хажак Формикович, 1973 г.р.
доброволец Карапетян Вардан Фрунзович, 1984 г.р.
доброволец Торосян Радик Папинович, 1967 г.р.

14 октября

Доброволец Шагинян Тигран Карленович, 1968г.р.
Аракелян Самвел Левонович, 2001г.р.
Тероян Паркев Каренович, 1998г.р.
Адамян Эмиль Акопович, 2001г.р.
Симикян Артур Микаелович. 2001г.р.
Тагворян Григор Вагеoвич, 1999г.р.
Егшатян Геворк Артурович, 2000г.р.
Резервист Шахбазян Камо Геворкович, 1979г.р.
Асатрян Ваагн Феликсович, 1977г.р.
Аветисян Левон Арменакович, 1990г.р.
Нерсисян Андраник Мануелович, 1990г.р.
Галеян Армен Айасерович, 1985г.р.
Аванян Геворк Сергеевич, 1989г.р.
Резервист Нерсисян Мартин Сережаевич, 1991г.р.
Киракосян Арам Гамлетович, 1979г.р.
Резервист Ованнисян Вазген Мартикович, 1974г.р.
Резервист Нерсисян Гарик Сережаевич, 1978г.р.
Резервист Алавердян Гурген Кароевич, 1995г.р.
Резервист Мовсесян Вардан Сережаевич, 1983г.р.
Карапетян Николай Арменович, 2000г.р.
Манукян Марат Каренович, 2001г.р.
Синанян Нарек Сергеевич, 1992г.р.
Асрян Сероб Сарменович, 1998г.р.

Выражаем соболезнования родным и близким всех погибших.
Слава героям!