Список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе

2 октября

Галтахчян Ашот Арменович, 2001 г. р.
Овсепян Юрий Каренович, 2000 г. р.
Аванесян Ашот Мейваевич, 2000 г. р.
Амирян Самвел Саркисович,1996 г. р.
Овсепян Эрик Тигранович, 2002 г. р.
Саркисян Нарек Самвелович, 2001 г. р.
Геворкян Жора Каренович, 2001 г. р.
Саркисян Арсен Саркисович, 2001 г. р.
Хачатрян Арман Арменович, 2001 г. р.
Арутюнян Самвел Норайрович, 2000 г. р.
Чобанян Ованес Зограбович, 2002 г. р.
Акопян Тигран Меружанович, 2000 г. р.
Манучарян Григор Рашидович, 2002 г. р.
Зороян Тигран Манвелович, 2002 г. р.
Хачатрян Эрик Артурович, 2002 г. р.
Мусаелян Ирина Лаврентьевна, 1979 г. р.
Меликян Аваг Гришаевич, 1978 г. р.
Мовсисян Андраник Геворкович, 1987 г. р.
Саркисян Ваагн Ашотович, 1975 г. р.
Испирян Дмитрий Сергеевич, 1987 г. р.
Петросян Роберт Арменович, 1992 г.р (доброволец)
Агбалян Тигран Суренович, 2001 г.р.
Геворкян Карен Азатович, 2000 г.р.
Гаспарян Ваге Сашаевич, 2000 г.р.
Саргсян Саргис Арменович, 2002 г.р.
Казарян Арутюн Арташесович, 2000 г.р.
Симонян Арам Арташесович, 2001 г.р.
Арутюнян Нарек Володеевич, 2001 г.р.
Геворкян Агаси Акопович, 2000 г.р.
Бадалян Давид Каренович, 2001 г.р.
Григорян Айк Аветикович, 2001 г.р.
Мартиросян Алекс Гримаевич, 2001 г.р.
Бабаян Георгий Камоевич, 2001 г.р.
Товмасян Шант Саргисович, 2000 г.р.
Акопян Генрих Гургенович, 2002 г.р.
Хачатрян Арман Артурович, 2001 г.р.
Саркисян Нарек Араикович, 2001 г.р.
Гарибян Арташес Рубикович, 1999 г.р..
Овакимян Мгер Ашотович, 2000 г.р.
Айкян Николай Микаэлович, 1972 г.р.
Погосян Арман Лерникович, 1992 г. р.
Микаелян Агаси Врежевич, 1992 г. р.
Мазманян Смбат Амаякович, 1998 г. р.
Кешишян Арутюн Карапетович, 1986 г.р.
Марукян Самвел Гагикович, 1998 г .р.
Мирзоян Ваге Айказович, 2000 г. р.
Елисеев Ованес Олегович, 2001 г.р.
Григорян Арам Самвелович, 2000 г. р.
Нерсисян Сасун Греникович, 2002 г.р.
Хачатрян Хорен Юрьевич, 1983 г.р.
Григорян Армен Николаевич, 1984 г.р.
Агасарян Юрий Айкович, 2001 г.р.
Ачемян Гарик Арамович, 2002 г.р.
Галоян Геворк Марзпетович, 2001 г.р.
Абраамян Гурген Варданович, 2001 г.р.
Яравян Гор Грантович, 2002 г.р.
Апозян Ованнес Оникович, 2002 г.р.
Ованнисян Арен Каренович, 2002 г.р.
Бегларян Айказ Ашотович, 2000 г.р.
Габриелян Эрик Романович, 1979 г.р.
Айапетян Гурген Эдуардович, 1988 г.р.
Мовсисян Артур Славикович, 1981 г.р.
Михаелян Вазген Левонович, 1998 г.р.
Варданян Лерник Арегович, 1978 г.р.
Минасян Георгий Леваевич, 1979 г.р.
Хачатрян Овик Леваевич, 1990 г.р.
Мнацаканян Ашот Коляевич, 1979 г.р.
Арутюнян Агсен Андраникович, 1997 г.р.
Арзуманян Асмик Смбатовна, 1985 г.р.
Мардиян Арсен Гарикович, 1999 г.р.
Галстян Рубен Мнацаканович, 2000 г.р.
Торосян Давид Мхитарович, 2001 г.р.
Филипосян Тарон Грайрович, 2000 г.р.
Григорян Маис Макарович, 2001 г.р.
Хлгатян Гарник Эдгарович, 2001 г.р.
Саакян Эрик Смбатович, 2001 г.р.
Маргарян Карен Ваграмович, 2000 г.р.
Оганян Давид Эдвардович, 2000 г.р.
Барсегян Вреж Арсенович, 2001 г.р.
Данелин Валерий Мишаевич, 1987 г.р.
Читян Айк Артурович, 1995 г.р.
Зурабян Севак Воваевич, 1998 г.р.
Бабаян Артак Камоевич, 2001 г.р.
Овсепян Георгий Вачаганович, 1995 г.р.
Худжоян Аршалуйс Саркисович, 2001 г.р.
Бениаминян Сергей Арсенович, 1997 г.р.
Согомонян Сипан Арманович, 2001 г.р.
Гукасян Геворк Корюнович, 2001 г.р.
Галстян Ишхан Рустамович, 2002 г.р.
Джалаваян Эрик Фурманович, 2001 г.р.
Аслиян Давид Тигранович, 2001 г.р.
Мкртчян Ованнес Масисович, 2001 г.р.
Саакян Эрик Варданович, 1998 г.р.
Паносян Сережа Айрапетович, 2002 г.р.
Торосян Манук Сосович, 2002 г.р.
Мадоян Арсен Варужанович, 1986 г.р.
Галстян Эдгар Артурович, 2000 г.р.
Симонян Тигран Ашотович, 2000 г.р.
Казарян Григор Левонович, 2001 г.р.
Григорян Грант Мясникович, 1989 г.р.
Резервист Мкртчян Генрих Сосович, 1985 г.р.
Мурадян Шаварш Мартунович, 1996 г.р. (доброволец)
Галстян Севак Араикович, 1986 г.р.
Петросян Эдуард Манвелович, 1991 г.р.
Гарибян Тигран Амбарцумович, 2000 г.р.
Садоян Мехак Арестович, 2000 г.р.
Абрамян Аршак Гагикович, 1978 г.р.
Айрапетян Карен Хачикович, 1997 г.р.
Галстян Эдгар Артурович, 1999 г.р.
Багдасарян Хачик Каренович, 1987 г.р.
Ованнисян Ваграм Гегамович, 1978 г.р.
Хачатрян Ваграм Тигранович, 1988 г.р.
Аванесян Семен Грачьевич, 1984 г.р.
Степанян Григор Ваграмович, 1994 г.р.
Ованнисян Эдгар Гришаевич, 1988 г.р.
Минасян Аветик Гамлетович, 1974 г.р.
Чилингарян Арцрун Рафикович, 1985 г.р.
Арутюнян Арсен Самвелович, 2001 г.р.
Восканян Лева Гургенович, 1987 г.р.
Чагарян Нарек Генрикович, 1991 г.р.
Чобанян Юра Врежович, 2001 г.р.
Манукян Аршам Нельсонович, 2001 г.р.
Хачатрян Эмиль Багратович, 2002 г.р.
Арутюнян Патвакан Вачаганович, 2001 г.р.
Бакунц Ваге Ваагович, 2001 г.р.
Оганесян Агван Цолакович, 2000 г.р.
Арутюнян Арутюн Сергеевич, 1991 г.р.
Азарян Грант Семенович, 1997г.р.
Сергоян Корюн Мнацаканович, 1979г.р.
Аветисян Славик Николаевич, 1980г.р.
Казарян Давид Ваникович, 1989 г.р.
Геворкян Аршак Шагенович, 1990 г.р.
Мкртчян Ваге Арменакович, 2001 г.р.
Абраамян Сережа Каренович, 2001 г.р.
Мурадян Арсен Андраникович, 2001 г.р.
Иванян Давид Вячеславовив, 2001 г.р.
Овсепян Карен Гамлетович, 2000 г.р.
Наджарян Арам Арменович, 1996 г.р.
Мовсисян Виген Хачатрович, 2000 г.р.
Торосян Сероб Андраникович, 2001 г.р
Даниелян Гриша Арменович, 2000 г.р
Алавердян Арут Манвелович, 2001 г.р.
Амбарцумян Давид Гегамович, 2001 г.р.
Аветисян Давид Оганесович, 1987 г.р.
Бегларян Арташес Вагифович, 1982 г.р
Беджанян Роберт Гургенович, 1975 г.р.
Саакян Роман Сашикович, 1986 г.р.
Мелкумян Виген Артушович, 1987 г.р.
Асриян Артур Арменович, 1999 г.р.
Аветисян Левон Амбарцумович, 2001 г.р.
Бадалян Вячеслав Самвелович, 1998 г.р.
Ованнисян Гагик Ованнесович, 2000 г.р.
Паликян Аркадий Айказович, 2001 г.р.
Булгадарян Арман Гагикович, 2001 г.р.
Саакян Овик Арташесович, 2001 г.р.
Резервист Мовсесян Виген Геворкович, 1977 г.р.

3 октября

Егоян Арсен Меружанович, 2001 г.р.
Степанян Левон Гамлетович, 2001 г.р.
Аракелян Эдгар Араикович, 2000 г.р.
Аракелян Ваге Араикович, 2000 г.р.
Мкртчян Сарибек Оганесович, 2000 г.р.
Бабаян Сурен Арутюнович, 2000 г.р.
Микичян Гагик Смбатович, 2001 г.р.
Логян Артем Эдвардович, 2001 г.р.
Петросян Ваче Араратович, 1996 г.р.
Григорян Арсен Врежевич, 2001 г.р.
Мкртчян Арам Мгерович, 2002 г.р.
Гевондян Гор Овсепович, 2000 г.р.
Галстян Ерем Ванушевич, 1979 г.р.
Ераносян Артур Дереникович, 1995 г.р.
Арзуманян Давид Владимирович, 1986 г.р.
Мартиросян Альберт Барегамович, 1995 г.р.
Саркисян Гарник Варданович, 1990 г.р.
Малхасян Гарник Лерникович, 1991 г.р.
Хачатрян Дереник Хачикович, 1996 г.р.
Вардазарян Ашот Юрьевич, 1985 г.р.
Городничий Евгений Агберович, 1993 г.р.
Акопян Тарон Акопович, 1987 г.р.
Абраамян Аршак Араратович, 2002 г.р.
Манукян Максим Акопович, 2002 г.р.
Давоян Эдуард Арсенович, 2001 г.р.
Хачатрян Альберт Арменович, 1994 г.р.
Акопян Муш Мгерович, 1999 г.р.
Асланян Ван Арменович, 2001 г.р.
Степанян Ален Артушович, 2001 г.р.
Маргарян Эдгар Грачевич, 2000 г.р.
Григорян Миша Меликович, 2001 г.р.
Гулян Давид Гензелович, 2002 г.р.
Казарян Арутюн Агаронович, 2001 г.р.
Мкртчян Арман Каренович, 2001 г.р.
Галстян Гагик Рустамович, 2001 г.р.
Галеян Мхитар Гарикович, 2000 г.р.
Бегларян Серж Арменович, 2000 г.р.
Акопкехвян Серж Сергеевич, 2000 г.р.
Арутюнян Мигран Гагикович, 2001 г.р.
Мурадханян Григор Варужанович, 2001 г.р.
Еганян Микаэл Араратович, 2001 г.р.
Чиплиев Артем Гагикович, 2002 г.р.
Азатян Арман Вигенович, 2000 г.р.
Бахшиян Камо Сергеевич, 1988 г.р.
Карапетян Гор Каренович, 2001 г.р.
Арутюнян Армен Аршакович, 2001 г.р.
Манукян Гор Вигенович, 1991 г.р.
Багиян Геворг Альбертович, 1976 г.р.
Доброволец Мовсисян Слава Владимирович, 1978 г.р.
Доброволец Аракелян Норайр Владимирович, 1960 г.р.
Добровлец Ованнисян Карен Степанович, 1997 г.р.

5 октября

Бурнусузян Валентин Шаваршевич, 1985 г.р.
Матевосян Эдгар Артурович, 1984 г.р.
Ванесян Гарик Мишаевич, 1975 г.р.
Давидян Артур Борисович, 1989 г.р.
Торосян Ованес Юрьевич, 2002 г.р.
Карапетян Армен Эдикович, 2001 г.р.
Петросян Эрик Левонович, 2001 г.р.
Малхасян Рудик Аркадьевич, 1976 г.р.
Осипян Александр Владиславович, 1985 г.р.
Даштоян Липарит Ашотович, 1997 г.р.
Ованнисян Сасун Самвелович, 1977 г.р.
Ханян Нубар Андраникович, 1998 г.р.
Мартиросян Геворк Кароевич, 1996 г.р.
Арутюнян Артавазд Вартанович, 1997 г.р.
Арутюнян Манвел Суренович, 1991 г.р.
Погосян Геворк Овикович, 1997 г.р.
Саркисян Петр Вараздатович, 1990 г.р.
Овсепян Эрик Виленович, 2001 г.р.
Егиазарян Айк Артикович, 2000 г.р.
Мартиросян Эмиль Суренович, 2001 г.р.
Саркисян Саркис Арменович, 2001 г.р.

6 октября

Мартиросян Лерник Макичевич, 1988 г.р.
Мискарян Сейран Самвелович, 1986 г.р.
Палакян Карен Коноевич, 1988 г.р.
Аракелян Гегам Грачикович, 1977 г.р.
Минасян Камо Манвелович, 1984 г.р.
Андрян Валерий Вагинакович, 1981 г.р.
Варданян Арутюн Варданович, 1995 г.р.
Киракосян Иван Мартикович, 1991 г.р.
Ованнисян Аркадий Ширакович, 1983 г.р. г.р.
Гаспарян Эдуард Ервандович, 1988 г.р.
Галстян Арам Галустович, 2000 г.р.
Гулян Айк Багдасарович, 2001 г.р.
Мовсисян Сасун Севакович, 2001 г.р.
Акопян Гор Леваевич, 2000 г.р.
Арутюнян Артур Самвелович, 2001 г.р.
Аветисян Вреж Арменович, 2000 г.р.
Енгибарян Армен Самвелович, 1997 г.р.
Карапетян Исраел Геворкович, 2000 г.р.
резервист Мхитарян Азат Ваагович, 1991 г.р.
резервист Левонян Седрак Генрихович, 1976 г.р.
резервист Асатрян Симон Гегамович, 1967 г.р.

7 октября

Давоян Гагик Левонович, 2000 г.р.
Гушунц Гехам Сарменович, 1984 г.р.
Мнацаканян Эдмон Артакович, 2001 г.р
Хачатрян Ваге Грантович, 2000 г.р
Караджян Гор Акопович, 2000 г.р
Аветисян Князь Геворкович, 2000 г.р
Варданян Айк Оникович, 2002 г.р
Варданян Гор Гургенович, 2002 г.р
Гаспарян Гор Геворкович, 2001 г.р
Абраамян Севак Арменович, 2001 г.р
Арзуманян Ашот Согомонович, 2001 г.р
Мелконян Самвел Саятович, 2000 г.р
Герасимян Марат Грачикович , 2000 г.р
Ованнисян Симон Артакович, 2000 г.р
Акопян Мкртыч Акопович, 1986 г.р
Хачатрян Гарник Усикович, 1987 г.р
Айрапетян Гарник Генрихович, 1976 г.р
Ованнисян Ерванд Артемович, 1986 г.р
Агасян Артур Григорьевич, 1997 г.р
Меликян Ованес Мушегович, 1994 г.р
Енгоян Патвакан Арамович, 1995 г.р
Азатян Грант Семенович, 1997 г.р
Варданян Нарек Варданович, 1993 г.р
Санасарян Шираз Жорикович, 1998 г.р
Аванесян Шамо Николаевич, 1987 г.р
Григорян Карен Грачикович, 2001 г.р
Ахинян Артур Аркадьевич, 2001 г.р
Амбарцумян Давид Микаелович, 2001 г.р
Закарян Давид Ашотович, 2000 г.р
Гамбарян Давид Мамиконович, 2001 г.р
Бадалян Артур Робертович, 2001 г.р
Айрапетян Гегам Варданович, 2000 г.р
Айвазян Татул Камоевич, 2001 г.р
Варданян Ованнес Айкович, 2001 г.р
Мурадян Геворк Араратович, 2001 г.р
Мелконян Тигран Ваанович, 2000 г.р
Кечоян Арсен Каренович, 2001 г.р
Читян Марсель Рафаелович, 2001 г.р
Азатян Гриша Гагикович, 2001 г.р
Кочарян Виген Гамлетович, 2001 г.р
Амбарцумян Эдгар Овакимович, 2000 г.р.
Саркисян Давид Араикович, 2001 г.р.
Зейналян Рома Арташевич, 2001 г.р.
Геворкян Нарек Арсенович, 2000 г.р.
Мкртумян Тигран Муразикович, 2001 г.р.
Аветисян Вреж Гегамович, 2000 г.р.
Асатрян Генрих Ашотович, 2001 г.р.
Карташьян Геворк Артурович, 2001 г.р.
Манвелян Ашот Самсонович, 2000 г.р.
Казарян Армен Карапетович, 2001 г.р.
Аванесян Арман Ленрикович, 2000 г.р.
Багдасарян Ваге Ованесович, 2000 г.р.
Амаякян Артур Арамович, 2000 г.р.
Сароян Унан Галустович, 2000 г.р.
Зурабян Мгер Владимирович, 2001 г.р.
Абрамян Мгер Нверович, 2001 г.р.
Ованнисян Гагик Ованесович, 2000 г.р.
Акопян Геворк Артурович, 1999 г.р.
Азарян Эрик Аветикович, 2000 г.р.
Туманян Артем Айкович, 2001 г.р.
Григорян Артур Робертович, 2001 г.р.
Аветисян Грачик Грантович, 2000 г.р.
Азизян Арсен Каренович, 2000г.р.
Саакян Тигран Григорьевич, 2002 г.р.
Григорян Армен Артурович, 2001 г.р.
Согомонян Мелик Сейранович, 2001 г.р.
Бояджян Гор Мгерович, 2002 г.р.
Мкртчян Вараздат Артемович, 2001 г.р.
Мехакян Гамлет Каренович, 2002 г.р.
Аракелян Арамэ Севадович, 2001 г.р.
Хачатрян Ашот Торгомович, 2001 г.р.
Агасян Арсен Григорьевич, 2000 г.р.
Айрапетян Тигран Каренович, 2000 г.р.
Сафарян Гурген Арманович, 2001 г.р.
Маркарян Армен Левонович, 1999 г.р.
Беджанян Самвел Борикович, 1973 г.р.
Гарибян Ваге Левикович, 1988 г.р.
Айрапетян Армен Григорьевич, 1987 г.р.
Амбарцумян Сурен Багратович, 1992 г.р.
Агабабян Агаси Артаваздович, 1998 г.р.

8 октября

Саносян Артем Саркисович, 2001 г.р.
Гарибян Вазген Вигенович, 2002 г.р.
Саргсян Абраам Ашотович, 2001 г.р.
Маргарян Сержик Артакович, 2000 г.р.
Хемчян Артак Норикович, 1982 г.р.
Айрапетян Александр Самвелович, 1991 г.р.
Митичян Гор Самвелович, 1991 г.р.
Мкртчян Мартун Мкртычевич, 1982 г.р.
Симонян Мясник Карапетович, 1984 г.р.
Петросян Алик Ишханович, 1982 г.р.
Агаджанян Саркис Генрихович, 1978 г.р.
Амбарян Левон Хоронович, 1992 г.р.
Мкртчян Сергей Арутюнович, 1991 г.р.
Саргсян Ованнес Вардкесович, 1990 г.р.
Саакян Хачик Ованнесович, 2001 г.р.
Айвазян Сармен Самвелович, 2001 г.р.
Гаспарян Карен Врамович, 2001 г.р.
Алавердян Арман Артурович, 2001 г.р.
Осипян Давид Владимирович, 2002 г.р.
Акопян Артур Давидович, 1983 г.р.
Абрамян Наири Араикович, 1998 г.р.
Мурадян Арсен Ваникович, 2001 г.р.
Бабаян Давид Альбертович, 1998 г.р.
Саградян Сурен Айкович, 1994 г.р.
резервист Карапетян Эдо Арменович, 1964 г.р.
резервист Сиреканян Гагик Ваанович, 1959 г.р.
резервист Григорян Гагик Фридонович, 1961 г.р.
резервист Саргсян Гамлет Рузвельтович, 1973 г.р.
резервист Мноян Мушег Лаврентьевич, 1966 г.р.
резервист Саргсян Эдгар Робертович, 1988 г.р.

9 октября

Геворкян Роман Наириевич, 2000 г.р.
Месропян Монтэ Овикович, 2001 г.р.
Мурадян Сурен Саркисович, 2000 г.р.
Хачатрян Гегам Каренович, 2001 г.р.
Егоян Артем Аршакович, 1997 г.р.
Юрдинян Левон Айкович, 2000 г.р.
Мовсисян Сеник Араевич, 2000 г.р.
Бадалян Самвел Ваагнович, 2000 г.р.
Александрян Эмиль Арменович, 2000 г.р.
Азизян Хачатур Гагикович, 2000 г.р.
Давтян Нарек Давидович, 2000 г.р.
Даниелян Артур Варданикович, 1995 г.р.
Багиянц Альберт Суренович, 1976 г.р.
Ростомян Акоп Араикович, 1989 г.р.
Карапетян Ованнес Гарникович, 1996 г.р.
Исраелян Марат Николаевич, 1978 г.р.
Потоян Роман Арменович, 2001 г.р.
Тороян Григор Робертович, 2001 г.р.
Манвелян Унан Саркисович, 2000 г.р.
Айвазян Пап Гарикович, 2001 г.р.
Ованнисян Нарек Камсарович, 2000 г.р.
Доброволец Мкртчян Тигран Фаградович, 1995 г.р.
Казарян Артур Карапетович, 1984 г.р.
Закарян Тигран Шагенович, 2000 г.р.
Конян Норайр Григорьевич, 2000 г.р.
Арутюнян Карапет Мкртычевич, 2001 г.р.

10 октября

Петросян Степан Зогракович, 1994 г.р.
Резервист Погосян Аршавир Ашотович, 1966 г.р.
Теванян Давид Самвелович, 1989 г.р.
Гогинян Тигран Эдвардович, 1990 г.р.
Меликсетян Ваге Самвелович, 1988 г.р.
Шушанян Нарек Араикович, 2000 г.р.
Егиазарян Эрик Эдуардович, 2001 г.р.
Саргсян Погос Артемович, 2001 г.р.
Аветисян Гегам Альбертович, 2000 г.р.
Согоян Акоп Артемьевич, 2000 г.р.
Мкртчян Артем Тигранович, 2001 г.р.
Чатикян Кероб Андраникович, 2000 г.р.
Аветян Вардан Арменович, 1998 г.р.
Вирабян Давид Гарикович, 2001 г.р.
Микаелян Хачатур Арнакович, 2001 г.р.
Асрян Юра Аршакович, 2001 г.р.
Ованнисян Альберт Артакович, 2001 г.р.
Лалаян Арутюн Хачатурович, 2001 г.р.
Мартиросян Армен Андраникович, 2000 г.р.
Мурадян Эдгар Мамеевич, 2000 г.р.
Акопджанян Артак Араратович, 2000 г.р.
Геворкян Самвел Амбарцумович, 2000 г.р.
Варданян Саргис Самвелович, 2000 г.р.
Атоян Артур Суренович, 2001 г.р.
Геворгян Акоп Асатурович, 1983 г.р.
Зкоян Арман Мхитарович, 1992 г.р.
Погосян Арман Аркадьевич, 2001 г.р.
Петросян Эдгар Самвелович, 2002 г.р.

11 октября

Никогосян Тарон Тадевосович, 1992 г.р.
Шахназарян Асатур Суренович, 1996 г.р.
Мкртчян Айк Арамович 1997 г.р.
Махтесян Грач Варужанович, 2001 г.р.
Саакян Павел Миранович, 2000 г.р.
Эркоян Манвел Дарвинович, 2000 г.р.
Хачатрян Артур Мисакович, 2001 г.р.
Гузанян Геворк Юрьервич, 2001 г.р.
Тигранян Артур Серобович, 2000 г.р.
Казарян Пайлак Давидович, 2001 г.р.
Киракосян Арен Каренович, 2000 г.р.
Оганян Арман Арутюнович, 2001 г.р.
Аракелян Арцрун Меружанович, 2001 г.р.
Айрапетян Эдгар Вагеевич, 2000 г.р.
Азарян Славик Араратович, 2000 г.р.
Акопян Завен Степанович, 2001 г.р.
Овакимян Арман Арамович, 2000 г.р.
Халатян Арташес Акопович, 2001 г.р.
Саркисян Нарек Вагарашакович, 2001 г.р.
Резервист Аваков Сурен Славикович, 1974 г.р.
Карапетян Абраам Овсепович, 2001 г.р.
Карапетян Армен Давидович, 2001 г.р.
Туманян Гриша Норайрович, 1999 г.р.
Погосян Саркис Самвелович, 1990 г.р.
Фарманян Александр Наириевич, 1996 г.р.

12 октября

Брсоян Гагик Седракович, 2002 г.р.
Овсеян Рафаэль Арманович, 2001 г.р.
Григорян Ованнес Карленович, 1995 г.р.
Резервист Овсепян Камо Шагенович, 1976 г.р.
Доброволец Петросян Абет Врежевич, 1965 г.р.
Доброволец Будурян Ваагн Наапетович, 1996 г.р.
Доброволец Саркисян Александр Гамлетович, 1988 г.р.
Доброволец Матевосян Лерник Мартикович 1967 г.р.
Погосян Саркис Гарегинович, 1982 г.р.
Мелконян Сероб Меликович, 1969 г.р.
Казарян Арман Варданович, 1981 г.р.
Арутюнян Мгер Володяевич, 1973 г.р.
Гиносян Вачаган Анушаванович, 1985 г.р.
Вирабян Сережа Смбатович, 1995 г.р.
Григорян Вазген Амаякович, 1976 г.р.
Отарян Татул Меружанович, 1986 г.р.
Саланян Баграт Рубенович, 1982 г.р.
Аршакян Зограб Самвелович, 1990 г.р.
Хачатрян Артем Карапетович, 1994 г.р.
Гаспарян Самвел Саакович, 1994 г.р.
Бадоян Нвер Арташевич, 1972 г.р.
Петросян Артем Арамович, 1996 г.р.
Джалавян Давид Хоренович, 1999 г.р.
Хечумян Артак Норикович, 1982 г.р.
Микоян Тигран Арсенович, 1997 г.р.
Аветисян Элфик Мкртычевич, 2000 г.р.
Саргсян Нарек Анастасович, 1991 г.р.
Диланян Гагик Эдвардович, 2000 г.р.
Тадевосян Ваан Сурикович, 1987 г.р.
Сосьян Сурен Сейранович, 2001 г.р.
Арутюнян Арутюн Геворкович, 1998 г.р.
Атаян Владислав Георгиевич, 1980 г.р.
Аветисян Влад Араикович, 1995 г.р.
Бабаян Овик Вильятович, 1980 г.р.
Давтян Слава Рашидович, 1976 г.р.
Арутюнян Татул Вигенович, 1987 г.р.
Адамян Эдуард Эдуардович, 1995 г.р.
Резервист Бабаян Айк Вильятович, 1975 г.р.
Резервист Осипов Арен Амаякович, 1984 г.р
Резервист Алексанян Карен Вагифович, 1980 г.р.
Резервист Исраелян Карен Суренович, 1980 г.р.
Авакян Хачатур Ованесович, 1980 г.р.
Саркисян Вилен Гамлетович, 1990 г.р.
Абраамян Айк Борисович, 1988 г.р.
Арутюнян Гарик Юрьевич, 1977 г.р.
Меграбян Давид Самвелович, 2001 г.р.
Геворкян Тигран Грачикович, 2000 г.р.
Агекян Армен Гегайрович, 2000 г.р.
Чхрикян Григор Андраникович, 2001 г.р.
Садоян Абраам Геворкович, 2002 г.р.
Григорян Давид Севакович, 1994 г.р.
Геворкян Шалико Володяевич, 1995 г.р.
Азизян Арташес Егишевич 1980 г.р.
Аброян Арсен Рубикович 2000 г.р.
Айвазян Рафик Гамлетович 2001 г.р.
Торосян Арзуман Егорович 2001 г.р.
Солкарян Арсен Артакович 2000 г.р.
Киракосян Араик Эдикович 1991г.р.
Бабаджанян Геворк Артурович 1996 г.р.
Галстян Мартин Вагенович 1991 г.р.
Саркисян Нарек Дживанович, 1993 г.р.
Сафян Гегам Сержикович, 1984 г.р.
Маилян Рубик Ованнесович, 1969 г.р..
Сафян Араик Ованнесович, 1989 г.р.
Погосян Врежик Сейранович, 1992 г.р..
Ованнисян Давид Араевич, 1995 г.р.
Амарян Самсон Рачикович, 1988 г.р.
Арабачян Геворк Агасиевич, 2001 г.р..
Погосян Арам Артурович, 1997 г.р.
Мартиросян Нарек Ширазович, 1993 г.р..
Резервист Хачатрян Марат Владикович, 1979 г.р.
Габриелян Гор Арменакович, 2002 г.р.
Чичян Эдуард Арманович, 2001 г.р.
Навоян Шант Гургенович, 2001 г.р..
Галстян Шаген Арутюнович, 2001 г.р.
Григорян Ишхан Артурович, 2002 г.р.
Ованнисян Нарек Айкович, 2001 г.р.
Карян Геворк Григорович, 2001 г.р..
Хачатрян Нарек Артурович, 2001 г.р.
Григорян Размик Тельманович, 1998 г.р..
Резервист Гарибян Карен Рудикович, 1982 г.р.
Манучарян Арутюн Ваникович, 1988 г.р.
Бадалян Давид Ваганович, 1987 г.р
Даниелян Арам Варданович, 2001 г.р.
Тандилян Размик Каренович, 2001 г.р.
Григорян Элфик Гагикович, 2001 г.р.
Манукян Павел Арутюнович, 2001 г.р..

13 октября

Ераносян Гарегин Артушевич, 1982 г.р.
Амбарцумян Акоп Смбатович, 1996 г.р.
Хачатрян Грайр Сурикович, 1981 г.р.
Аветисян Хачик Левонович, 1981 г.р.
Джаноян Мелик Зорикович, 1993 г.р.
Дадоян Марат Зогракович, 2002 г.р.
Очинян Арман Араратович, 1999 г.р.
Арутюнян Геворк Гагикович, 2001 г.р.
Карапетян Карен Мовсесович, 2001 г.р.
Месропян Аргишти Сашаевич, 2000 г.р.
Погосян Гукас Самвелович, 1990 г.р.
Цатрян Карен Сережаевич, 1977 г.р.
Ованнисян Нарек Вачаганович, 1992 г.р.
доброволец Григорян Хажак Формикович, 1973 г.р.
доброволец Карапетян Вардан Фрунзович, 1984 г.р.
доброволец Торосян Радик Папинович, 1967 г.р.

14 октября

Доброволец Шагинян Тигран Карленович, 1968г.р.
Аракелян Самвел Левонович, 2001г.р.
Тероян Паркев Каренович, 1998г.р.
Адамян Эмиль Акопович, 2001г.р.
Симикян Артур Микаелович. 2001г.р.
Тагворян Григор Вагеoвич, 1999г.р.
Егшатян Геворк Артурович, 2000г.р.
Резервист Шахбазян Камо Геворкович, 1979г.р.
Асатрян Ваагн Феликсович, 1977г.р.
Аветисян Левон Арменакович, 1990г.р.
Нерсисян Андраник Мануелович, 1990г.р.
Галеян Армен Айасерович, 1985г.р.
Аванян Геворк Сергеевич, 1989г.р.
Резервист Нерсисян Мартин Сережаевич, 1991г.р.
Киракосян Арам Гамлетович, 1979г.р.
Резервист Ованнисян Вазген Мартикович, 1974г.р.
Резервист Нерсисян Гарик Сережаевич, 1978г.р.
Резервист Алавердян Гурген Кароевич, 1995г.р.
Резервист Мовсесян Вардан Сережаевич, 1983г.р.
Карапетян Николай Арменович, 2000г.р.
Манукян Марат Каренович, 2001г.р.
Синанян Нарек Сергеевич, 1992г.р.
Асрян Сероб Сарменович, 1998г.р.

20 октября

Айвазян Арам Нверович, 1997 г.р.
Сагателян Артем Гамлетович, 2001 г.р.
Геворкян Давид Арсенович, 2001 г.р.
Хачатрян Гагик Варужанович, 2000 г.р.
Шашикян Тигран Апетнакович, 2000 г.р.
Авдалян Левон Робертович, 1995 г.р.
Саакян Севак Генрихович, 2001 г.р.
Ханумян Арам Герасимович, 2000 г.р.
Акопян Левон Артемович, 2000 г.р.
Закарян Грачик Рубикович, 1997 г.р.
Ерканян Сено Шагенович, 2001 г.р.
Акопян Саркис Акопович, 2001 г.р.
Ованнисян Эдмон Унанович, 2001 г.р.
Давтян Григор Варданович, 2000 г.р.
Левонян Арнольд Рудикович, 2000 г.р.
Варданян Гарегин Геворкович, 2001 г.р.
Карапетян Ваге Арменович, 2001 г.р.
Геворков Юрий Николаевич, 1985 г.р.
Арутюнян Рудик Фрунзович, 1982 г.р.
Даниелян Эдуард Гарникович, 1983 г.р.
Манасян Арсен Львович, 1999 г.р.
Папян Арам Грачикович, 1973 г.р.
Оганян Арман Маисикович, 1996 г.р.
Саркисян Вачаган Айкович, 1990 г.р.
Гаспарян Рубен Аветикович, 1988 г.р.
Галстян Армен Андраникович, 1998 г.р.
Оганян Юрий Самсонович, 1998 г.р.
Исраелян Карен Зоравикович, 1990 г.р.
Арутюнян Давид Вазгенович, 1989 г.р.
Сафарян Фурман Валерикович, 1978 г.р.
Айрапетян Карен Вардгесович, 1979 г.р.
Григорян Армен Григорьевич, 1992 г.р.
Товмасян Огсен Хачатурович, 1979 г.р.
Бабаян Нарек Ашотович, 1996 г.р.
Степанян Карен Рубикович, 1979 г.р.
Бабаян Андраник Манасерович, 1986 г.р.
Габриелян Давид Мгерович, 1989 г.р.
Аршакян Айк Арамович, 2001 г.р.
Сарьян Эрик Артакович, 2002 г.р.
Антонян Карапет Ованнесович, 2000 г.р.
Аветян Размик Арсенович, 2000 г.р.
Акопян Давид Арменович, 2002 г.р.
Хачатрян Арман Хачатурович, 2001 г.р.

23 октября

Маранджян Эдвард Артушевич, 2000 г.р.
Ованнисян Геворк Зограбович, 1984 г.р.
Ованнисян Гор Зограбович, 1986 г.р.
Авакян Ара Сеникович, 1981 г.р.
Арутюнян Нарек Сеникович, 1988 г.р.
Габриелян Игорь Григорьевич, 1977 г.р.
Амбарцумян Амбарцум Альбертович, 1989 г.р.
Аветян Гегам Жораевич, 1971 г.р.
Даниелян Гарик Азатович, 1990 г.р.
Месропян Овсеп Мгерович, 1991 г.р.
Айрапетян Аршак Ванушевич, 1977 г.р.
Айвазян Владимир Карапетович, 1982 г.р.
Никалян Армен Самвелович, 1981 г.р.
Григорян Айк Давидович, 1985 г.р.
Аветисян Грачья Саакович, 1993 г.р.
Резервист Мартиросян Араик Гачаевич, 1989 г.р.
Резервист Багдасарян Арам Гургенович, 1969 г.р.
Резервист Григорян Карен Гургенович, 1976 г.р.
Резервист Мирзоян Сашик Ашотович, 1962 г.р.
Резервист Сагинян Саркис Рафаэлович, 1984 г.р.
Резервист Аперян Юрик Левонович, 1961 г.р.
Нечаев Александр Васильевич, 2001 г.р.
Мхитарян Никогос Эдвардович, 2000 г.р.
Бабаджанян Давид Гарникович, 2001 г.р.
Акопян Нвер Азатович, 2001 г.р.
Овсепян Арутюн Артурович, 2001 г.р.
Егиазарян Гор Гарегинович, 2000 г.р.

24 октября

Манукян Нарек Грачьяевич, 2000 г.р.
Чобанян Ованнес Мишаевич, 1997 г.р.
Цатурян Саркис Давидович, 2001 г.р.
Мартиросян Жора Аликович, 2001 г.р.
Геворкян Эдмон Тельманович, 2001 г.р.
Мкртчян Мисак Масисович, 1997 г.р.
Бабаян Ваан Гагикович, 1987 г.р.
Айрапетян Хачатур Симонович, 1989 г.р.
Трузян Грач Аветисович, 1998 г.р.
Тигранян Арсен Левикович, 1993 г.р.
Аршакян Айк Арутюнович, 1992 г.р.
Товмасян Наапет Гарибович, 2000 г.р.
Овакимян Самсон Мишаевич, 1992 г.р.
Акопджанян Тигран Драстаматович, 1978 г.р.
Григорян Ваагн Артушевич, 1996 г.р.
Григорян Влад Альбертович, 1999 г.р.
Агаян Рустам Владимирович, 1978 г.р.
Базунц Бабкен Арсенович, 1995 г.р.
Манукян Андраник Арменович, 1982 г.р.
Кочинян Давид Маисович, 1990 г.р.
Асратян Роберт Гарникович, 1992 г.р.
Никогосян Карен Ишханович, 1983 г.р.
Карамян Ваге Арсенович, 1988 г.р.
Хачатрян Артур Гагикович, 1989 г.р.
Мартиросян Левон Суренович, 1991 г.р.
Резервист Бабаян Карен Араевич, 1987 г.р.
Погосян Давид Арменович, 2001 г.р.
Резервист Акопджанян Марат Мартуникович, 1982 г.р.
Резервист Азарян Арег Борикович, 1988 г.р.
Резервист Антонян Перч Григорօвич, 1987 г.р.
Резервист Багдасарян Аркадий Минасович, 1983 г.р.
Резервист Кандалян Геворк Ашотович, 1998 г.р.
Резервист Казарян Давид Смбатович, 1999 г.р.
Резервист Торосян Вачаган Варужанович, 1997 г.р.
Резервист Бадасян Арман Микаэлович, 1992 г.р.
Резервист Киракосян Геворк Манвелович, 1989 г.р.

29 октября

Малинцян Арсен Самвелович 1973 г.р
Шахбазян Ара Хачатурович 1982 г.р
Геворкян Геворк Арменович 1999 г.р
Гарибян Сейран Срапович 1998 г.р
Хачатрян Самвел Геворкович 1999 г.р
Гаспарян Норик Арменович 1998 г.р
Хачатрян Дживан Робертович 1994 г.р
Цатурян Андраник Сержикович 1987 г.р
Ованнисян Арсен Егишевич 1983 г.р
Серобян Закар Суренович 1997 г.р
Григорян Андраник Серобович 1996 г.р
Закарян Эдгар Севакович 2002 г.р
Саргсян Рубик Арамаисович 2000 г.р
Гарибян Исаак Артурович 2001 г.р
Мовсисян Агарон Андраникович 1989 г.р
Титизян Ованнес Леваевич 1999 г.р
Мелконян Арутюн Мкртычевич 2001 г.р
Товмасян Арман Самвелович 1999 г.р
Джаноян Агаджан Аршалуйсович 2002 г.р
Торосян Карен Араикович 2001 г.р
Хачатрян Нарек Рафикович 2000 г.р
Фидинян Гарник Лендрушевич 2001 г.р
Саакян Пайлак Сержикович 2000 г.р
Аветисян Арутюн Ашотович 2000 г.р.
Мартиросян Армен Эдгарович 2001 г.р
Тевонян Ной Леваевич 2001 г.р
Аракелян Карен Мисакович 2000 г.р
Саакян Агаси Тигранович 2000 г.р
Айрапетян Самвел Седракович 2001 г.р
Асоян Левон Хачикович 2000 г.р
Хачатрян Арман Арамович 2000 г.р
Агабабян Арцрун Васильевич 1999 г.р
Арутюнян Микаел Корюнович 2001 г.р
Алавердян Самвел Варданович 2002 г.р
Ованнисян Артем Месропович 2000 г.р
Арутюнян Давид Самвелович 2000 г.р
Хачатрян Мгер Мнацаканович 2001 г.р
Погосян Григор Артурович 2001 г.р
Варагян Горис Мхитарович 2001 г.р
Батманян Карен Карапетович 2001 г.р
Симонян Арман Геворкович 2002 г.р
Бейбутян Ованнес Спартакович 1997 г.р
Даниелян Мушег Варданович 2001 г.р
Арутюнян Армен Эдикович 2001 г.р
Наапетян Эрик Давидович 2000 г.р
Саргсян Сергей Жораевич 2001 г.р
резервист Марутян Вреж Артаваздович 1970 г.р
резервист Рафаелян Арутюн Врежевич 1992 г.р
резервист Даниелян Араик Саруханович 1979 г.р
резервист Мелконян Гарик Суренович 1991 г.р
резервист Чобанян Аршалуйс Алексанович 1978 г.р
Саркисян Артак Арсенович, 2001 г.р.
Резервист Папян Гарик Арменович, 1987 г.р.
Резервист Акопян Арутюн Акопович, 1998 г.р.
Резервист Язычян Жудекс Ервандович, 1991 г.р.
Саркисян Саркис Раффиевич, 1987 г.р.
Петросян Вардан Гамлетович, 1980 г.р.
Бабаджанян Ара Ованнесович, 1988 г.р.
Мартикян Гарик Варданикович, 1993 г.р.
Аванесян Алекс Самсонович, 2001 г.р.
Мкртчян Арам Мгерович, 2002 г.р.
Мурадян Микаэл Давидович, 2001 г.р.
Арустамян Микаэл Манвелович, 2001 г.р.
Макарян Карен Спартакович, 1986 г.р.
Саакян Гарик Левикович, 1983 г.р.
Степанян Айк Лермонтович, 1979 г.р.
Бекназарян Арман Сергеевич, 1982 г.р.
Давтян Вардан Ваганович, 1985 г.р.
Авакян Андрей Юрикович, 1990 г.р.
Акопян Сейран Мартикович, 1987 г.р.
Хосровян Эмиль Гагикович, 1989 г.р.
Патян Карен Эдуардович, 1989 г.р.
Лалаян Эрик Эдвардович, 1982 г.р.
Амирджанян Айк Владимирович, 1990 г.р.
Авакян Сасун Борисович, 1990 г.р.
Мартиросян Армен Борисович, 1977 г.р.
Даллакян Карен Юрикович, 1984 г.р.
Костанян Давид Арменович, 1998 г.р.
Саакян Самвел Рубенович, 2001 г.р.
Асатрян Мхитар Шагенович, 2000 г.р.
Григорян Арман Юрикович, 2001 г.р.
Князян Юрик Эдуардович, 2001 г.р.
Мамиконян Эдгар Артемович, 2001 г.р.
Саядян Грант Каренович, 2000 г.р.
Галстян Ованнес Микаэлович, 2000 г.р.
Бурназян Карапет Мкртичевич, 2002 г.р.
Ованнисян Сергей Юрьевич, 2001 г.р.
Арзуманян Сасун Татулович, 2001 г.р.
Микаелян Дживан Анушаванович, 2002 г.р.
Тер-Погосян Арсен Арменакович, 2000 г.р.
Узунян Гегам Ншанович, 1994 г.р.
Потоян Мгер Вачаганович, 1998 г.р.
Бегларян Карен Мгерович, 1997 г.р.
Хримян Айк Манвелович, 1992 г.р.
Мкртчян Норик Александрович, 1987 г.р.
Тавадян Арутюн Сергеевич, 1992 г.р.
Мнацаканян Гарик Арташевич, 1968 г.р.
Арутюнян Вануш Ваграмович, 2002 г.р.

2 ноября

Саркисян Артур Саркисович, 1975 г.р.
Яковлев Давид Арманович, 2001 г.р.
Шакарян Сергей Славикович, 1974 г.р.
Вирабян Тигран Альбертович, 1977 г.р.
Микаелян Артем Тигранович, 1997 г.р.
Резервист Степанян Артак Володяевич, 1985 г.р.
Казарян Азат Ваганович, 2000 г.р.
Джавахян Геворк Григорьевич, 2001 г.р.
Мхитарян Ваге Арменович, 2001 г.р.
Багдасарян Арам Арсенович, 2002 г.р.
Налбандян Беньямин Гарникович, 2001 г.р.

9 ноября

Григорян Карен Арбенович 2001 г.р.
Саакян Армен Арманович 2000 г.р.
Резервист Дадамян Армен Валерьевич 1980 г.р.
Резервист Цатрян Альберт Артурович 1991 г.р.
Резервист Гагреян Гор Степаевич 1996 г.р.
Доброволец Аветисян Мартун Папишевич 1960 г.р.
Григорян Артур Володяевич 1977 г.р.
Ованнисян Вардан Геворкович 2001 г.р.
Ованнисян Гарник Каренович 2001 г.р.
Галстян Тигран Гарникович 2000 г.р.
Сукиасян Степа Сардарович 2001 г.р.
Киракосян Айк Арцвикович 1986 г.р.
Доброволец Барсегян Роберт Вараздатович 1998 г.р.
Еганян Гарник Феликсович 2001 г.р.
Закарян Гарник Сисакович 1976 г.р.
Галстян Вагаршак Сережаевич 1989 г.р.
Манукян Арарат Гагикович 1983 г.р.
Варданян Артак Усикович 1986 г.р.
Доброволец Хачатрян Ким Самсонович 1995 г.р.
Аршакян Рубен Самвелович 1983 г.р.
Карапетян Амаяк Гришаевич 1979 г.р.
Чобанян Арутюн Саркисович 1993 г.р.
Доброволец Григорян Давид Камоевич 1996 г.р.
Галстян Артур Суренович 1964 г.р.
Асатрян Карен Георгиевич 1980 г.р.
Резервист Адамян Геннадий Георгиевич 1956 г.р.
Акопян Карапет Ншанович 1997 г.р.
Погосян Артур Сисакович, 1997 г.р.
Бабаджанян Геворк Давидович, 2001 г.р.
Минасян Армен Смбатович, 2001 г.р.
Меликсетян Карен Арменович, 2001 г.р.
Карапетян Грахат Пайлакович, 1983 г.р.
Бабаян Ашот Манасерович, 1983 г.р.
Резервист Габриелян Гагик Аветисович, 1952 г.р.
Петикян Карен Варданович, 1998 г.р.
Тигранян Аракел Тигранович, 2002 г.р.
Сукиасян Айк Артушевич, 1996 г.р.
Согомонян Артак Согомонович, 1990 г.р.
Сукиасян Арутюн Арменович, 1997 г.р.
Маркарян Сережа Амаякович, 1991 г.р.
Шагинян Акоп Артакович, 1987 г.р.
Резервист Арутюнян Григор Левонович, 1984 г.р.
Пандунц Сос Мушегович, 2001 г.р.
Резервист Арутюнян Ованнес Жирайрович, 1991 г.р.

10 ноября

Резервист Григорян Артем Ашотикович, 1975 г.р.
Резервист Агабекян Мгер Зармоевич, 1972 г.р.
Резервист Абрамян Армен Андраникович, 1973 г.р.
Погосян Ованнес Гагикович, 1992 г.р.
Айрапетян Гор Левонович, 1992 г.р.
Киракосян Ерем Завенович, 1992 г.р.
Лалаян Андраник Гришаевич, 1990 г.р.
Бархударян Армен Каренович, 1989 г.р.
Асриян Давид Артюшевич, 1986 г.р.
Резервист Брутян Варужан Александрович, 1968 г.р.
Григорян Арам Эрнестович, 2002 г.р.
Резервист Оганян Грачик Эрикович, 1994 г.р.
Резервист Григорян Варужан Симонович, 1979 г.р.
Резервист Хачатрян Сукиас Анданикович, 1983 г.р.
Резервист Никогосян Джанибек Давидович, 1979 г.р.
Резервист Сафарян Марат Арменович, 1982 г.р.
Резервист Ованнисян Герасим Левошаевич, 1974 г.р.
Резервист Абрамян Эдуард Ильич, 1967 г.р.
Резервист Айвазян Вардан Араевич, 1995 г.р.
Ованнисян Мхитар Григорьевич, 1982 г.р.
Григорян Овик Арсенович, 1996 г.р.
Габриелян Лерник Владимирович, 1990 г.р.
Чобанян Арен Авакович, 2001 г.р.
Асатрян Овик Ованнесович, 2000 г.р.
Резервист Давидян Ованнес Владикович, 1994 г.р.
Шакарян Гурген Камоевич, 1991 г.р.
Меликян Айк Саркисович, 2001 г.р.
Согомонян Корюн Карленович, 1984 г.р.
Амбарцумян Грайр Арутюнович, 1999 г.р.
Акопян Руслан Кароевич, 1985 г.р.
Ваганян Сурен Арутюнович, 1994 г.р.
Акопян Паруйр Григорьевич, 1990 г.р.
Какоян Владимир Ишханович, 2001 г.р.
Григорян Нвер Айказович, 2000 г.р.
Аракелян Андраник Гургенович, 2001 г.р.
Арсенян Нельсон Вазгенович, 1988 г.р.
Хачатрян Артак Аветисович, 1993 г.р.
Степанян Айк Грачикович, 1996 г.р.
Апресян Карен Арменович, 2001 г.р.
Ованнисян Альберт Араратович, 2001 г.р.
Бадоян Арман Арменович, 2002 г.р.
Сафарян Марат Эдикович, 1995 г.р.
Баграмян Борис Арсенович, 1998 г.р.
Доброволец Арутюнян Акоп Володьевич, 1972 г.р.
Ягубян Саркис Славикович, 2001 г.р.
Овсепян Нарек Григорьевич, 1999 г.р.
Шагинян Армен Гегамович, 2001 г.р.
Шагинян Рубен Гегамович, 2001 г.р.
Согомонян Ваган Хажакович, 2001 г.р.
Саркисян Юрий Амазаспович, 1995 г.р.
Григорян Морис Акопович, 2001 г.р.
Григорян Роман Вагифович, 1982 г.р.
Микаелян Валерий Арменович, 1991 г.р.
Резервист Геворкян Вардан Сейранович, 1977 г.р.
Доброволец Степанян Аристакес Октемберянович, 1993 г.р.
Резервист Григорян Андраник Григорьевич, 1989 г.р.
Котанджян Эдгар Ваагнович, 2001 г.р.
Гаспарян Паркев Суренович, 2001 г.р.
Агабабян Эдгар Ишханович, 2001 г.р.
Узунян Давид Багратович, 2001 г.р.
Саакян Айк Арутюнович, 2000 г.р.
Асланян Вазген Арменович, 2001 г.р.
Геворкян Геворк Григорьевич, 2000 г.р.
Гамбарян Ованнес Мхитарович, 2000 г.р.
Геворкян Марат Артурович, 2000 г.р.
Петросян Роберт Артемович, 2001 г.р.
Хачатрян Геворк Рустамович, 2001 г.р.
Ованнисян Сергей Арташесович, 2001 г.р.
Микаелян Эрик Арсенович, 2001 г.р.
Антонян Самвел Давидович, 2000 г.р.
Авакян Эммануэль Арсенович, 2000 г.р.
Саркисян Арменак Артакович, 1998 г.р.
Чагарян Арман Артакович, 1999 г.р.
Мнацаканян Григор Гургенович, 1995 г.р.
Серобян Карен Гарегинович, 1981 г.р.
Хачатрян Ованнес Артурович, 1991 г.р.
Малхасян Артем Меликсетович, 1982 г.р.
Адян Ваге Аветикович, 2001 г.р.
Манасян Самвел Гамлетович, 2001 г.р.
Парсоян Армен Артакович, 2001 г.р.
Доброволец Бадикян Ваагн Жораевич, 1969 г.р.

13 ноября

Дерикян Айк Артурович 2002 г.р
Назарян Галуст Манукович 1999 г.р
Махмурян Размик Арсенович 2002 г.р
Габриелян Вольфик Вахтангович 1994 г.р
Резервист Шамамян Саркис Грачикович 1982 г.р
Резервист Погосян Манук Артурович 1991 г.р
Резервист Довлатбекян Эдвард Гагикович 1984 г.р
Саакян Армен Давидович 1994 г.р
Киракосян Геворг Рафаелович 1988 г.р
Давтян Мнацакан Вазгенович 1995 г.р
Григорян Давид Комитасович 1977 г.р
Мкртчян Давид Мушегович 1992 г.р
Резервист Саркисян Карен Хачикович 1997 г.р
Мурадян Ашот Сергеевич 1965 г.р
Доброволец Айрапетян Армен Айрапетович 1988 г.р
Доброволец Мартиросян Артуш Алексанович 1989 г.р
Арутюнян Геворг Арманович 1999 г.р
Доброволец Согомонян Гор Арцвикович 1988 г.р
Мирзоян Гурген Багратович 1990 г.р
Доброволец Степанян Григор Яшаевич 2000 г.р
Доброволец Петросян Татул Аршакович 1982 г.р
Товмасян Татул Варданович 2001 г.р
Мурадян Мушег Саркисович 1993 г.р
Доброволец Саркисян Вардан Самвелович 1987 г.р
Доброволец Афиян Яков Сергеевич 1998 г.р
Доброволец Товмасян Артак Абелович 1994 г.р
Доброволец Казарян Артак Ованнесович 1982 г.р
Доброволец Мушегян Гегам Сейранович 1969 г.р
Доброволец Казарян Айк Анушаванович 1967 г.р
Доброволец Пашян Амаяк Сосович 1983 г.р
Резервист Сарибекян Саркис Ованнесович 1989 г.р
Резервист Сарьян Сейран Арамаисович 1969 г.р
Резервист Ованнисян Сурен Ашотович 1974 г.р
Доброволец Кизирянц Гарник Эдуардович 1991 г.р
Доброволец Карапетян Арсен Степаевич 1965 г.р
Гегамян Вильгельм Арагонович 2001 г.р
Аллахвердян Леонид Джоникович 2000 г.р
Арутюнян Агаси Рубикович, 1968 г.р.
Мкртчян Араик Абраамович, 1967 г.р.
Мкртчян Альберт Юрикович, 1979 г.р.
Исраелян Аркадий Генрихович, 1978 г.р.
Степанян Артур Ананиаевич, 1998 г.р..
Цатурян Геворк Альбертович, 2002 г.р.
Фиданян Гнел Минасович, 1985 г.р.
Алексанян Эмиль Арменович, 2000 г.р.
Лорецян Нарек Артакович, 2000 г.р.
Мартиросян Норайр Артаваздович, 1958 г.р.
Ванцян Сурен Арташесович, 1996 г.р.
Григорян Нвер Вазгенович, 1976 г.р.
Матевосян Армен Гагикович, 1994 г.р.
Саргсян Тигран Норайрович, 1966 г.р.
Григорян Саро Размикович, 1988 г.р.
Галстян Хачик Саакович, 1989 г.р.
Багдасарян Тигран Ованнесович, 1990 г.р.
Парсадян Арам Рафикович, 1972 г.р.
Кочинян Мгер Мартинович, 2001 г.р.
Хуршудян Саша Зинворович, 2000 г.р.
Даниелян Айк Ашотович, 2002 г.р.
Тевонян Арам Анушаванович, 2001 г.р.
Симонян Сейран Сосович, 2000 г.р.
Авагян Гнел Араикович, 2001 г.р.
Аракелян Ованнес Смбатович, 1992 г.р.
Варданян Торгом Арамович, 1992 г.р.
Аветисян Давид Радикович, 1982 г.р.
Айвазян Адам Нверович, 1996 г.р.
доброволец Кристофор Артин Андраникович, 1972 г.р.
доброволец Ованнисян Марат Робертович, 1961 г.р.
доброволец Исунц Виктор Шамхалович, 1949 г.р.
доброволец Джумхурян Армен Ашотович, 1997 г.р.
доброволец Казарян Армен Саргисович, 1969 г.р.
доброволец Оганян Артур Николаевич, 1973 г.р.
доброволец Айрапетян Эдуард Вагинакович, 1982 г.р
доброволец Восканян Костан Корюнович, 1966 г.р.
доброволец Маргарян Ашот Агасиевич, 1963 г.р.
доброволец Товмасян Арамаис Константинович, 1997 г.р.
доброволец Микаелян Айк Грантович, 1984 г.р.
доброволец Меликян Сурен Эдуардович, 1978 г.р.
доброволец Манукян Вардгес Ашотович, 1987 г.р.
доброволец Ераносян Армен Амаякович, 1972 г.р.
доброволец Авагян Айк Хачикович, 1984 г.р.
резервист Мурадян Вачаган Артемович, 1999 г.р.

15 ноября

Ованнисян Ованнес Марзпетович, 2001 г.р.
Манукян Микаел Эдуардович, 2001 г.р.
Резервист Григорян Паруйр Аветикович, 1984 г.р.
Гукасян Мгер Ашхарабекович, 2000 г.р.
Овакимян Ваге Сейранович, 2001 г.р.
Мусаелян Вардан Самвелович, 2002 г.р.
Арутюнян Арутюн Арменович, 2001 г.р.
Аракелян Арен Маратович, 2000 г.р.
Селимян Аргам Аракелович, 2001 г.р.
Саргсян Гарегин Арменович, 1996 г.р.
Степанян Тарон Арсенович, 1992 г.р.
Ованнисян Егиш Максимович, 1989 г.р.
Доброволец Манукян Арарат Размикович, 1971 г.р.
Доброволец Галоян Арташ Жораевич, 1978 г.р.
Доброволец Апресян Арсен Владимирович, 1978 г.р.
Саргсян Максим Виленович, 1990 г.р.
Петросян Хачик Грачикович, 1987 г.р.
Бегларян Ален Егишевич, 2000 г.р.
Резервист Багдасарян Армен Робертович, 1997 г.р.
Саргсян Арсен Артемович, 2001 г.р.
Акопян Генрик Гургенович, 2002 г.р.
Мхеян Вааг Мартикович, 2001 г.р.
Багдасарян Давид Арменович, 1996 г.р.
Инджигулян Геворг Ованесович, 1993 г.р.
Геворкян Альберт Ваагович, 1986 г.р.
Папикян Ваагн Жораевич, 1969 г.р.
Резервист Аветисян Артур Мнацаканович, 1972 г.р.
Доброволец Мартиросян Рубен Размикович, 1972 г.р.
Доброволец Зограбян Армен Вальтерович, 1972 г.р.
Резервист Тумасян Вааг Арамович, 1981 г.р.
Резервист Алишян Ованнес Арменакович, 1998 г.р.
Резервист Халатян Артур Аршакович, 1988 г.р.
Резервист Овакимян Ара Рубикович, 1998 г.р.
Резервист Хачатрян Арутюн Робертович, 1997 г.р.
Карапетян Айк Радикович, 1977 г.р.
Григорян Нарек Араикович, 1992 г.р.
Манукян Гагик Саргисович, 1994 г.р.
Мкртчян Артем Александрович, 2000 г.р.
Асирян Аркадий Ваганович, 2001 г.р.
Унусян Гамлет Гарикович, 2000 г.р.
Егоян Самвел Варужанович, 2002 г.р.
Мелоян Вануш Хачикович, 2000 г.р.
Дадамян Размик Сергеевич, 1996 г.р.
Доброволец Агаджанян Эрик Баширович, 1984 г.р.
Доброволец Вардазарян Арцруник Вардазарович, 1958 г.р.
Доброволец Степанян Сережа Никогосович, 1983 г.р.
Доброволец Сагателян Севак Мушегович, 1977 г.р.
Доброволец Амбарцумян Артур Самвелович, 1978 г.р.
Доброволец Армаганян Александр Ашотович, 1967 г.р.
Доброволец Матевосян Давид Гевондович, 1960 г.р.
Доброволец Балян Арам Камоевич, 1992 г.р.

17 ноября

Давоян Гарик Гарникович, 2000 г.р.
Балян Жирайр Левонович, 1986 г.р.
Ованнисян Артур Араикович, 2001 г.р.
Доброволец Григорян Вагаршак Арменович, 1984 г.р.
Сукиасян Арман Артакович, 2001 г.р.
Исоян Вазген Каренович, 2000 г.р.
Тамбулян Саркис Акопович, 2000 г.р.
Гаспарян Артур Гарикович, 1987 г.р.
Седракян Рашид Араевич, 2001 г.р.
Доброволец Каграманян Артур Аркадиевич, 1985 г.р.
Доброволец Погосян Вреж Андраникович, 1992 г.р.
Сулейманян Борик Титалович, 2002 г.р.
Багдасарян Нарек Артемович, 2002 г.р.
Доброволец Ернджакян Грачья Гагикович, 1977 г.р.
Казарян Арсен Арменович, 2001 г.р.
Даноян Саркис Арамович, 2001 г.р.
Доброволец Габриелян Николай Славикович, 1975 г.р.
Абрамян Роберт Саркисович, 2000 г.р.
Кандилян Гарник Карапетович, 2001 г.р.
Ованнисян Маркар Ваанович, 2001 г.р.
Петросян Еранос Рузвельтович, 2002 г.р.
Назарян Альберт Эдуардович, 2001 г.р.
Гукасян Гагик Вачикович, 2000 г.р.
Акопян Гор Айкасарович, 1992 г.р.
Джулакян Володя Гришаевич, 1989 г.р.
Резервист Тигранян Араик Бабкенович, 1998 г.р.
Резервист Нерсисян Гарик Сейранович, 1978 г.р.
Резервист Софян Карен Арменакович, 1996 г.р.
Резервист Алексанян Араик Леваевич, 1978 г.р.
Григорян Эрнест Виленович, 1974 г.р.
Резервист Акопян Гарник Гагикович, 1994 г.р.
Резервист Амирджанян Сасун Шураевич, 1988 г.р.
Резервист Геворкян Эдгар Грачикович, 1985 г.р.
Резервист Гарибян Багдасар Арменович, 1997 г.р.
Резервист Алексанян Арсен Артакович, 1996 г.р.
Резервист Семерджян Арутюн Арменович, 1997 г.р.
Резервист Хачатрян Эдгар Геворкович, 1986 г.р.
Резервист Налбандян Вреж Овсепович, 1978 г.р.
Резервист Арутюнян Грайр Рубенович, 1997 г.р.
Резервист Григорян Нарек Погосович, 1991 г.р.
Резервист Мхитарян Геворк Ваганович, 1994 г.р.
Резервист Арутюнян Людвиг Арменович, 1998 г.р.
Контрактник Мелкумян Давид Романович, 1992 г.р.
Доброволец Акопян Нарек Степаевич, 1991 г.р.
Резервист Гараян Гарегин Эдуардович, 1972 г.р.
Мурадян Григор Аршавирович, 2002 г.р.
Варданян Вардан Володяевич, 1962 г.р.
Хачатрян Дживан Каренович, 1992 г.р.
Асрян Арман Мгерович, 1995 г.р.
Петросян Мхитар Артурович, 1993 г.р.
Резервист Айрапетян Самвел Размикович, 1984 г.р.
Аракелян Артем Тигранович, 1997 г.р.
Доброволец Саруханян Давид Сароевич, 1996 г.р.
Чолакян Эдгар Суренович, 1999 г.р.
Степанян Армен Артурович, 1997 г.р.
Хачатрян Арутюн Арменович, 1993 г.р.
Айриян Арам Гамлетович, 1978 г.р.
Саркисян Гаруш Саркисович, 2000 г.р.
Доброволец Мовсисян Нерсес Петросович, 1990 г.р.
Гукасян Сережа Мамиконович, 1996 г.р.
Авдишоев Иван Владимирович, 2001 г.р.
Алексанян Анушаван Сосикович, 1969 г.р.
Ованнисян Нарек Овсепович, 2001 г.р.
Манукян Радик Гагикович, 2000 г.р.
Резервист Арустамян Мхитар Мирзоевич, 1977 г.р.
Дьякон Петросян Нарек Аркадьевич, 1988 г.р.
Мазманян Артур Норайрович, 2000 г.р.
Шмавонян Арзуман Шмавонович, 2000 г.р.
Мкртчян Айказ Завенович, 2000 г.р.
Зограбян Артак Зарзандович, 2001 г.р.
Фиданян Мгер Минасович, 1985 г.р.

18 ноября

Чухурян Норайр Алексанович, 2001 г.р.
Саакян Джон Андраникович, 2000 г.р.
Григорян Вардан Ваникович, 2002 г.р.
Резервист Саркисян Гагик Аракелович, 1953 г.р.
Резервист Неркарарян Ованнес Ованнесович, 1972 г.р.
Геворкян Вазген Александрович, 1990 г.р.
Резервист Цатурян Пайлак Седракович, 1957 г.р.
Доброволец Мартиросян Артавазд Самвелович, 1993 г.р.
Доброволец Гиваркизян Тарон Артурович, 1996 г.р.
Резервист Котинян Григор Араратович, 1964 г.р.
Доброволец Киракосян Дереник Варданович, 1997 г.р.
Халатян Адам Левонович, 1993 г.р.
Доброволец Авагян Гор Гарикович, 1995 г.р.
Доброволец Багдасарян Акоп Вардкесович, 1977 г.р.
Варданян Седрак Норикович, 1990 г.р.
Маджарян Азат Мелконович, 2000 г.р.
Григорян Камо Камоевич, 1994 г.р.
Анникян Айк Тигранович, 2001 г.р.
Доброволец Геворкян Айказ Ашотович, 1959 г.р.
Доброволец Тоноян Герасим Мамиконович, 1959 г.р.
Доброволец Фарманян Гагик Гришаевич, 1975 г.р.
Карапетян Геворк Гегамович, 1999 г.р.
Резервист Геворкян Андраник Генрихович, 1961 г.р.
Ованнисян Гарник Алексанович, 2001 г.р.
Есаян Завен Ованнесович, 2000 г.р.
Сарикян Саркис Аветикович, 2001 г.р.
Хачатрян Альберт Ашотович, 2001 г.р.
Доброволец Давтян Давид Виленович, 1978 г.р.
Резервист Киракосян Давид Грахатович, 1989 г.р.
Погосян Вардкес Василович, 1998 г.р.
Аракелян Севак Владимирович, 1993 г.р.
Лалаян Рома Валерьевич, 1984 г.р.
Абраамян Эрик Арменович, 1994 г.р.
Тер-Аветисян Давид Айкович, 2000 г.р.
Резервист Акопян Армен Анушаванович, 1967 г.р.
Доброволец Аванесян Владимир Самсонович, 1994 г.р.
Артемян Норайр Робертович, 2001 г.р.
Акопян Арташес Геворкович, 2000 г.р.
Резервист Матевосян Ашот Костевич, 1978 г.р.
Егиазарян Грант Артурович, 2000 г.р.
Авагян Тигран Ашотович, 1996 г.р.
Доброволец Гегамян Рафаел Ашотович, 1992 г.р.
Резервист Гарибян Мкртич Григорьевич, 1992 г.р.
Аревикян Гарик Эдикович, 1997 г.р.
Казарян Гор Меликович, 2000 г.р.
Резервист Арустамян Варужан Сергеевич, 1962 г.р.
Симонян Алексан Размикович, 1997 г.р.
Унджугулян Акоп Айвазович, 2002 г.р.
Мнацаканян Самвел Левонович, 2001 г.р.
Мелконян Арутюн Вачаганович, 2001 г.р.
Галстян Ованнес Арменович, 2000 г.р.
Резервист Гагреян Гор Степанович, 1998 г.р.
Мгерян Эдгар Арменович, 2002 г.р.
Резервист Тоноян Арам Ашотович, 1990 г.р.
Резервист Казарян Минас Мовсесович, 1963 г.р.
Доброволец Ардинян Баграт Жорайревич, 1989 г.р.
Доброволец Маритросян Арсен Гарегинович, 1996 г.р.
Резервист Сакрисян Айк Ашотович, 1981 г.р.
Доброволец Петоян Армен Петросович, 1969 г.р.
Доброволец Саакян Вардан Искандерович, 1972 г.р.
Оганисян Самвел Суренович, 1985 г.р.
Даниелян Микаел Хачикович, 2001 г.р.
Амарян Отар Кялашевич, 1998 г.р.
Кочарян Эдуард Нверович, 2000 г.р.
Хачатрян Давид Арменович, 2001 г.р.
Нерсисян Роланд Врежевич, 1984 г.р.
Резервист Ованнисян Ашот Давидович, 1994 г.р.
Макарян Гагик Айкович, 1996 г.р.
Хачатрян Мелик Саркисович, 1984 г.р.
Кулиджанян Геворк Самвелович, 2002 г.р.
Резервист Абараамян Вазген Вагифович, 1998 г.р.
Мурадян Сурен Володяевич, 1961 г.р.
Серобян Малхас Рубикович, 1973 г.р.
Гаспарян Геворк Корюнвич, 1989 г.р.
Сирунян Ваге Мишаевич, 1982 г.р.
Хазахецян Нвер Тигранович, 1996 г.р.
Еникалопян Карлен Камоевич 1991 г.р.
Слоян Самад Мамдиевич, 2001 г.р.
Манукян Ишхан Араевич, 2002 г.р.
Бахшян Альберт Арменович, 2001 г.р.
Хаджатян Хорен Арамович, 2001 г.р.

20 ноября

Резервист Хачатрян Арман Аристакесович, 1998г.р.
Тароян Артуш Сейранович, 1985г.р.
Аброян Ваге Каренович, 2001г.р.
Минасян Арам Арутюнович, 1980г.р.
Резервист Хачатрян Хачатур Гургенович, 1982г.р.
Григорян Гегам Гарегинович, 2002г.р.
Ованнисян Геворг Левонович, 1991г.р.
Хайчатрян Айк Айкович, 2001г.р.
Хачатрян Андраник Эдвардович, 1993г.р.
Нерсисян Тарон Варданович, 1999г.р.
Бабоян Ашот Арменович, 2001г.р.
Аветисян Армен Абрикович, 1975г.р.
Давтян Давид Арманович, 2002г.р.
Саргсян Гурген Папазович, 1987г.р.
Саргсян Вазген Мкртычевич, 2001г.р.
Мартиросян Вреж Врежевич, 2000г.р.
Тоноян Гегазник Абетович, 1990г.р.
Мелконян Тигран Егишевич, 1997г.р.
Мелконян Геворг Мисакович, 1996г.р.
Арутюнян Арутюн Тигранович, 2002г.р.
Асрян Нарек Лерникович, 2001г.р.
Агаджанян Эдгар Гагикович, 2000г.р.
Чобанян Нвер Тигранович, 2001г.р.
Варданян Аветис Славаевич, 2001г.р.
Халатян Агван Валерикович, 1996г.р.
Аракелян Жора Арменович, 2001г.р.
Бабаян Ваагн Ваганович, 1990г.р.
Хачатрян Ованнес Врежевич, 2000г.р.
Мартиросян Мгер Камоевич, 1989г.р.
Саргсян Нарек Нугзарович, 1992г.р.
Даллакян Манвел Самвелович, 1995г.р.
Акопян Григор Гамлетович, 1976г.р.
Микаелян Вазген Левонович, 1998г.р.
Бадалян Рафаел Мнацаканович, 1998г.р.
Амбарцумян Гор Карапетович, 1998г.р.
Хачатрян Ваграм Жираайрович, 2002г.р.
Резервист Мирзаханян Вардан Саркисович, 1993г.р.
Рафаелян Давид Араевич, 2001г.р.
Резервист Хачатрян Гамбар Спартакович, 1980г.р.
Арутюнян Шалико Горович, 2001г.р.
Франгян Нарек Геворгович, 2002г.р.

27 ноября

Резервист Навасардян Ален Артакович, 1989 г.р.
Резервист Саркисян Норайр Пайлакович, 1967 г.р.
Резервист Аракелян Армен Аликович 1996 г.р.
Доброволец Сарикян Гагик Паргевович, 1967 г.р.
Манукян Герасим Артемович, 2001 г.р.
Гарсеванян Татул Мхитарович, 2001 г.р.
Бадалян Тигран Давидович, 2001 г.р.
Саркисян Мовсес Каренович, 2001 г.р.
Карапетян Гагик Каренович, 2001 г.р.
Саакян Арам Манвелович, 2001 г.р.
Арустамян Армен Павлович, 2001 г.р.
Доброволец Вирабян Артур Иванович, 1992 г.р.
Баласян Нарек Викторович, 2002 г.р.
Доброволец Карапетян Эмин Рудикович, 1990 г.р.
Шахназарян Давид Дарчоевич, 2000 г.р.
Асатрян Ваге Товмасович, 2001 г.р.
Мхоян Сережа Людвигович, 2002 г.р.
Малхасян Гагик Артурович, 2001 г.р.
Айрапетян Арутюн Артурович, 1996 г.р.
Торосян Арам Таронович, 2002 г.р.
Доброволец Мхитарян Тигран Гарникович, 1994 г.р.
Резервист Тоноян Хачатур Макичевич, 1994 г.р.
Мартиросян Дмитрий Васильевич, 2000 г.р.
Симонян Гор Гарикович, 2000 г.р.
Арутюнян Манвел Мишаевич, 2001 г.р.
Симонян Вазген Симонович, 2001 г.р.
Акопян Артур Григорьевич, 2002 г.р.
Барсегян Ваагн Тигранович, 2002 г.р.
Геворкян Арман Артурович, 2002 г.р.
Доброволец Асратян Сурен Багратович, 1960 г.р.
Доброволец Маргарян Самвел Сергеевич, 1981 г.р.
Доброволец Казарян Аркадий Грайрович, 1977 г.р.
Доброволец Авагимян Артак Владимирович, 1980 г.р.
Доброволец Саркисян Роберт Карапетович, 1992 г.р.

2 декабря

Резервист Манукян Артур Тигранович, 1994 г.р.
Товмасян Тигран Сережаевич, 1998 г.р.
Думалян Миша Варданович 2000 г.р.
Абраамян Саргис Геворгович, 1999 г.р.
Саакян Меружан Рубенович, 2001 г.р.
Григорян Давид Самвелович, 2000 г.р.
Мелконян Нарек Варданович, 2000 г.р.
Агванян Арман Санасарович, 2000 г.р.
Киракосян Эдик Гагикович, 2000 г.р.
Арутюнян Гамлет Арагацович 2001 г.р.
Хачатрян Артем Хачатурович, 2001 г.р.
Асатрян Геворг Ваникович, 2002 г.р.
Петросян Вардан Арменович 2000 г.р.
Григорян Давид Гоарович, 2000 г.р.
Даниелян Даниель Араевич, 2000 г.р.
Кизирян Гарик Каджикович, 2000 г.р.
Тоноян Мехак Арутюнович, 2000 г.р.
Резервист Меликян Погос Хачикович, 1997 г.р.
Резервист Григорян Саргис Татулович, 1985 г.р.
Резервист Овсепян Оник Джамбулатович, 1989 г.р.
Резервист Григорян Гриша Генрикович, 1992 г.р. .
Резервист Карапетян Ваге Артурович, 1993 г.р.
Резервист Арустамян Мхитар Мирзаевич, 1977 г.р.
Резервист Даниелян Марат Ромаевич, 1983 г.р.
Резервист Аветисян Саргис Погосович, 1993 г.р.
Резервист Мнацаканян Роберт Борисович, 1996 г.р.
Резервист Аветисян Саргис Грачикович, 1998 г.р.
Резервист Неркарарян Ованнес Ованнесович, 1978 г.р.
Резервист Бабаян Артур Суренович, 1982 г.р.
Резервист Арзуманян Микаел Ваграмович, 1996 г.р.
Доброволец Бабаян Роланд Володяевич, 1960 г.р.
Доброволец Асатрян Араик Ерджаникович, 1969 г.р.
Доброволец Карапетян Арсен Гургенович, 1998 г.р.
Доброволец Погосян Вардан Гарникович, 1979 г.р.

На данный момент известно о 2425 погибших военнослужащих в ходе боевых действий в Карабахе, однако пока обнародованы имена лишь 1678.

Выражаем соболезнования родным и близким всех погибших.
Слава героям!